Uyumun Anlamı (Nedir, Kavram ve Tanım)

protection click fraud

Uyum, dilbilgisinde şu şekilde kullanılan iki parça arasındaki harmonik bağlantıdır. net ve anlaşılır metin elde etmenin yolu.

Dilbilim araştırmalarında, metinsel uyum bir metnin cümleleri, cümleleri, terimleri, dönemleri ve paragrafları arasında uyumlu bir bağlantıya izin veren dilbilgisel artikülasyonların ve bağlaçların doğru kullanımından oluşur.

Metinsel uyum, fikirlerin mantıklı bir şekilde sıralanmasına izin verdiği ve metnin daha kolay okunmasını sağladığı için iyi bir yazının oluşturulması için esastır.

Bir metnin bağdaşıklığına tekabül eden ana kaynaklar arasında edatlar, bağlaçlar, bazı zarflar ve zarf tamlamalarından oluşan geçiş sözcükleri yer alır.

Misal: “başlangıçta”, “ilk”, “ek olarak”, “aynı şekilde”, “aynı şekilde”, “sonunda”, “bu şekilde”, “yani” vb.

Uyum ve tutarlılık arasındaki fark

Tutarlılık, mantık ve tutarlılığa sahip olanın özelliğidir, yani bir dizi fikir tekdüze olduğunda.

Uyum, bu amaca ulaşmak için uygun semantik öğelerin kullanılması yoluyla metin tutarlılığını garanti eden araçlardan biridir.

hakkında daha fazla bilgi tutarlılık ve uyum ve uyum.

instagram story viewer
Teachs.ru

Capcious'ın Anlamı (Nedir, Kavram ve Tanımı)

Capcioso, Portekizce dilinde bir sıfattır. aldatmak isteyen bir şey veya biri, hataya neden olur....

read more

Bağlamlaştırmanın Anlamı (Nedir, Kavram ve Tanım)

Bağlamsallaştırma, söz konusu ortam veya tema ile bağlantılı olarak bir anlamı olan bir durumu, o...

read more

Çekirdeğin Anlamı (Nedir, Kavram ve Tanım)

Çekirdek, bir bileşene veya bir kişinin en özel ve mahrem yeri.Tipik olarak, bu terim, bir kişini...

read more
instagram viewer