Düzyazının Anlamı (Nedir, Kavram ve Tanım)

protection click fraud

Düzyazı, doğal konuşma ve yazma tarzıdır. şiirsel yapının müzikalite, kafiye, ritim ve diğer özelliklerinin yokluğu. İnsanların kendilerini rasyonel olarak ifade etmek için kullandıkları günlük konuşmalardan oluşur.

Düzyazı metni nesnel ve nettir, örneğin belirli bir konuda genellikle bir analiz ve anlatım sunar.

İki ana nesir türü vardır: anlatı ve gösterici. bu anlatı nesri örneğin kısa öyküler, vakayinameler, romanlar ve romanlar gibi kurgusal bir tarih, sözde "edebi düzyazı" oluşturan bir dizi.

zaten açıklayıcı nesir veya edebi olmayan denemeler, mektuplar, diyaloglar, incelemeler, gazetecilik ve teknik metinler gibi daha didaktik olan söyleme atıfta bulunur.

Halk arasında, ifade "iki parmak nesir" bir kişinin başka bir kişiyle formalite olmadan sohbet etmek istediğini belirtmek için.

Kelimenin mecazi anlamıyla nesir hala olabilir kurnaz kişi eş anlamlısıçok konuşan veya aşırı gururlu olan.

Misal: "Erkek arkadaşın dün nesir doluydu".

Bu terim doğrudan Latince kökenlidir. nesir, "doğrudan ve özgür iletişim" anlamına gelir.

instagram story viewer

Hakkında daha fazla öğren anlatı anlamı ve hakkında oku Sanat Türleri.

Düzyazı ve Şiir

Her ikisi de farklı ve karşıt edebi tarzlardır. Nesir, ahenkli bir yapı kullanımından vazgeçerken, örneğin ritim, mısra ve kıta kullanımı ile şiir tüm bu unsurlardan oluşur.

Hakkında daha fazla öğren şiirin anlamı.

şiirsel nesir

Şiirsel nesir sunan metindir düzyazı biçimi ama şiir işleviBunun için aliterasyon, metafor, cümle sesi gibi şiirsel metinlerin bazı tipik özelliklerini kullanır. Ancak, konuşmanın yapısı, örneğin bir roman veya kısa öyküye benzeyen uzamış kalır.

Ayrıca bakınız:

  • Şiir, şiir, nesir ve sone
Teachs.ru

Olasılığın Anlamı (Nedir, Kavram ve Tanım)

olasılık bir olasılık, bir şans, ne olabileceğine veya olamayacağına dair belirsizliğe dayanan bi...

read more

Bozulmanın Anlamı (Ne Anlama Geldiği, Kavramı ve Tanımı)

Bozulma, önceden kurulmuş bir sürecin kesilmesi veya kesilmesidir.bir şey olduğu söyleniyor yıkıc...

read more

Hendek Anlamı (Nedir, Kavram ve Tanımı)

hendek aynıdır çukur, bir iki boşluk arasındaki ayrımı sınırlamak amacıyla yapılan derin kazı vey...

read more
instagram viewer