Son Anlamlar (146)

protection click fraud
Odalisque'un tanımı

Odalık, haremin kadın kölelerini ifade etmek için kullanılan Türkçe kökenli bir kelimedir. Harem, sarayın tüm kadınlarının yaşadığı yerdi. Orada padişahın eşleri yaşardı, onların...

Edge'un Tanımı

Kenar, bir açı oluşturan iki düzlemin kesişiminden kaynaklanan düz çizgidir. Bu kelime, geometri çalışmalarında yaygın olarak kullanılır, çünkü genellikle iki tarafın birleşimini karakterize eder...

tutkulu suç anlamı

Tutku suçu, büyük bir duygudan dolayı işlenen bir suça atıfta bulunmak için kullanılan ifadedir. Suçu karakterize etmek için kullanılan tutkulu terimi, bir duyguya veya ...

Ön Bildirimin Anlamı

Ön bildirim, işveren tarafından belirli bir süre içinde iş sözleşmesinin sona erdiğini bildiren çalışana (veya tam tersi) yapılması gereken bir iletişimdir. Önceden haber verilmesi zorunludur...

grev anlamı

Grev, işçilerin kolektif çıkarlarını savunmak ve/veya fethetmek amacıyla, işverene yarı zamanlı veya tam zamanlı olarak hizmet sunumunun toplu olarak askıya alınmasıdır. O...

instagram story viewer
Yakınsak Tanımı

Yakınsak, aynı yere giden veya takip eden her şeye atfedilen bir sıfattır. Sözcük, aynı ortak noktaya, yani noktalara doğru hareket etmek anlamına gelen yakınsama fiilinden gelir...

Desteğin Anlamı

Destek, bir şey veya biri için destek, destek verme eylemini veya etkisini karakterize eden eril bir isimdir. Destekleme eylemiyle, yani eylemle ilgili her şeyle bağlantısı vardır...

İlkelerin Anlamı

İlkeler, bir kişi veya kurum tarafından uyulması gereken bir dizi norm veya davranış standardıdır. İlkelerin kavramsallaştırılması, bir şeyin başlangıcı veya başlangıcı ile ilgilidir. Noktalar...

gelişme anlamı

Gelişim, belirli bir durumda bir nesnenin, kişinin veya durumun büyüme süreci, evrimi ile ilgili herhangi bir eylem veya etkidir. Geliştirme eylemi, eylemle sonuçlanır ...

insan olmanın anlamı

İnsan (Homo sapiens), akıl ve akıl sahibi olmaları bakımından diğerlerinden ayrılan evrimsel canlı türlerini karakterize etmek için bilimde kullanılan bir terimdir. İnsan türe aittir...

Kırmızı Kan Hücrelerinin Tanımı

Kırmızı kan hücreleri (eritrositler veya kırmızı kan hücreleri olarak da bilinir), kanın kırmızı renginden sorumlu olan ve kanın hücresel oksijenlenmesinde önemli rol oynayan kan hücreleridir.

MMO'un tanımı

MMO, Devasa Çok Oyunculu Çevrimiçi anlamına gelir. gerçek) ve birden fazla oyuncunun rekabet ettiği ve etkileşime girdiği çevrimiçi bir oyun modunu temsil eder. aynı...

Dolandırıcılığın Tanımı

Dolandırıcılık, ürünlerin, belgelerin, markaların vb. sahteciliği ile karakterize edilen yasa dışı ve dürüst olmayan bir eylemdir. Dolandırıcılığın amacı, başkalarını kendi çıkarları için veya başkaları için kandırmaktır...

yarı gölge anlamı

Penumbra, neredeyse karanlık anlamına gelen bir isimdir. Aydınlık ve karanlık arasında var olan ve bu nedenle neredeyse karanlık duygusuna sahip bir geçiş noktası olarak tanımlanabilir. Karanlık...

Abiyogenez ve Biyogenez Arasındaki Fark

Abiyogenez ve Biyogenez, canlıların ortaya çıkışını farklı şekillerde açıklayan iki Biyoloji teorisidir. Aralarındaki temel farklılık, abiyogeneze göre canlıların...

Teachs.ru

Popüler Anlamlar (168)

Dönemin AnlamıSömestr, birbirini izleyen altı aylık süreye karşılık gelir. Bir yıl genellikle iki...

read more

Popüler Anlamlar (169)

Acuity'nin TanımıKeskinlik, keskin olanı adlandıran, bir nokta ile biten, yani keskin olan dişil ...

read more

Son Anlamlar (167)

İyiliğin AnlamıNezaket, iyi huylu, yani cömertlik, nezaket ve yardımseverlik gibi iyi özelliklerl...

read more
instagram viewer