Son Anlamlar (144)

protection click fraud
makine öğrenimi anlamı

Makine öğrenimi, 'makine öğrenimi' anlamına gelen bir bilgisayar bilimi alanıdır. Makinelerin görevleri yerine getirme yollarını araştıran yapay zeka kavramının bir parçasıdır...

Bipolaritenin Tanımı

Bipolarite, öfori anlarının depresyon anlarıyla değiştiği zıt özelliklere sahip bir davranış sergileyen bir kişiyi ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Bipolarite bir...

Ölçek Tanımı Sadık

Ölçek Sadık, daha ağır tarafı belirtmek için eski ölçeklerde bulunan işaretçiye verilen addır. Günümüzde bu ifade, bir şeyi kesin veya güvenilir olarak nitelendirmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. ...

Paskalya Balıklarının Anlamı

Paskalya Balığı, insanların yaşamını ve İsa Mesih'e olan inancını simgeleyen temsillerden biridir. İsa'nın havarilerinden bazıları balıkçıydı ve ilk Hıristiyanlar zaten balıkları...

evrim anlamı

Evrim, evrimleşmenin eylemini veya etkisini gösteren dişil isimdir. Evrim, bir fikrin, sistemin, geleneğin veya bireyin iyileştirilmesi, büyümesi veya gelişmesi anlamına gelir...

instagram story viewer
kıyametin anlamı

Vahiy genellikle dünyanın sonuyla, yani şu anda bilindiği şekliyle dünyevi yaşamın sonuyla sonuçlanacak bir dizi kehanet olayı olarak anlatılır. Apocalypse, orijinli bir kelimedir...

Renk Psikolojisinin Tanımı

Renk Psikolojisi, insan beyninin var olan renkleri nasıl tanımladığı ve onları duyulara veya duygulara nasıl dönüştürdüğüne dair derinlemesine bir çalışmadan oluşur. Bu psikolojik bir çalışmadır, birlikte...

Exchange'un Tanımı

Değişim, yerel kültür hakkında eğitim almak, çalışmak veya bilgi edinmek amacıyla başka bir ülkeye seyahat etme ve önceden belirlenmiş bir süre orada ikamet etme eylemidir. Ö...

Sosyal Evrimciliğin Tanımı

Sosyal evrimcilik, her toplumun ilkel olarak başladığını ve zamanla geliştiğini belirten bir antropoloji teorisidir. Bu teoriye göre, başladığı zaman her toplumun bir...

burka'nın anlamı

Burka, Müslüman kadınlar, özellikle de Afgan kadınları için tüm vücudu, saçı ve yüzü örtmesiyle karakterize edilen geleneksel bir giysidir. Geleneksel olarak burkalar renklendirilebilir...

Birleşik Sağlık Sisteminin (SUS) Tanımı

SUS, Brezilya'daki halk sağlığı sistemi olan Birleşik Sağlık Sistemi'nin kısaltmasıdır. SUS, 1988 Federal Anayasası ile oluşturulmuş ve 8.080/90 Sayılı Kanun ile düzenlenmiştir. Bu yasa SUS'u tanımlar...

Evrimciliğin Tanımı

Evrimcilik, canlı türlerinin yaşadıkları ortama göre yavaş ve aşamalı değişiklikler yaparak evrim sürecini savunan bir teoridir. Türkiye'nin en büyük isimlerinden...

Doğal Seleksiyonun Anlamı

Doğal seleksiyon, canlıların evrim sürecinin bir parçasıdır ve onları yaşadıkları ortamlara uyum sağlama yeteneğine sahiptir. Başlangıçta, bu mekanizma doğa bilimci tarafından önerildi ...

Darwinizm'in anlamı

Darwinizm, "Evrim Teorisinin babası" kabul edilen İngiliz doğa bilimci Charles Darwin'in (1809 - 1882) araştırma ve teorilerine verilen isimdir. Darwinizm ya da diğer adıyla...

Yükün Anlamı

Charge, güncel bir olayı hicvetmek amacıyla yapılmış bir veya daha fazla karakterin karikatürünü içeren mizahi bir illüstrasyondur. Şarj terimi Fransızca "şarj cihazı" ndan gelir...

Teachs.ru

Son Anlamlar (20)

Teneke Düğünün Anlamı (10 yıllık evlilik)Teneke Düğün, evliliğin onuncu yılının kutlanmasıdır. Çi...

read more

Son Anlamlar (19)

kültürel manzaraKültürel peyzaj, kültürel ve doğal unsurları bölgesel bir kesim içinde birleştire...

read more

Portekizce (21)

Elips'un TanımıElips, metnin bağlamından kolayca tanımlanabilen, bir cümleden bir veya daha fazla...

read more
instagram viewer