G7: länder, funktion, betydelse, historia, kritik

protection click fraud

O G7 (Grupp om sju)är ett informellt forum för dialog som samlar de sju mest utvecklade och industrialiserade länderna i världen:

 • Kanada;

 • U.S.;

 • STORBRITANNIEN;

 • Frankrike;

 • Italien;

 • Tyskland;

 • Japan.

Gruppen skapades på 1970-talet och håller årligen G7-toppmötet för att diskutera samtida frågor av stor betydelse för det internationella samfundet. Ämnen som behandlas sträcker sig från ekonomiska, politiska och säkerhetsfrågor, som kriget mellan Ryssland och Ukraina, till hälsofrågor, vilket var fallet med covid-19-pandemin.

Utöver de sju officiella medlemmarna deltar Europeiska unionen i G7 som en onumrerad medlem. Även andra länder är inbjudna att delta i gruppens möten. Brasilien har deltagit i sju G7-toppmöten i denna egenskap, det senaste hölls i Hiroshima, Japan, 2023.

Läs också:New World Order — den globala geopolitiska strukturen som kännetecknas av framväxten av flera maktcentra

Sammanfattning om G7

 • G7 är ett informellt dialogforum som består av de sju mest utvecklade och industrialiserade länderna i världen.

 • instagram story viewer
 • Länderna som ingår i G7 är: Kanada, USA, Storbritannien, Frankrike, Italien, Tyskland och Japan.

 • Europeiska unionen är också en del av G7 som en onumrerad medlem.

 • Gruppen diskuterar aktuella frågor av stor betydelse för det internationella samfundet, som kretsar kring axlar som global ekonomi, internationell säkerhet och mänskliga rättigheter.

 • G7 har ett roterande ordförandeskap. Landet som tillträder denna post är ansvarigt för att organisera G7-toppmötet.

 • G7-toppmötet är forumets årsmöte. Alla medlemmar och inbjudna länder och internationella organisationer deltar i den.

 • Mellan 1997 och 2014 var Ryssland en del av forumet som då hette G8. Landet stängdes av efter annekteringen av Krims territorium.

 • Brasilien har deltagit i sju G7-toppmöten som gäst, det senaste är toppmötet i Hiroshima, Japan, 2023.

 • Kritiken mot G7 rör bland annat beslutsfattande som gynnar gruppens länder till nackdel för mindre utvecklade länder.

Vilka länder är med i G7?

Gruppen av sju (G7), som namnet indikerar, bildas officiellt av sju länder:

 • Kanada;

 • U.S.;

 • STORBRITANNIEN;

 • Frankrike;

 • Italien;

 • Tyskland;

 • Japan.

Viktig:Förutom medlemsländerna i forumet, Europeiska unionen (politiska och ekonomiska block som består av 27 europeiska nationer) blev inbjuden att gå med i gruppen 1977 och har sedan dess utgjort G7 som en onumrerad medlem. Under gruppens toppmöten bjuds statschefer och representanter för andra länder som inte är officiellt med i G7 in att delta i några av mötena.

Vilken roll har G7?

G7:s roll är att ämnesdiskussion nuvarande och av stor betydelse för samhället Internationell, med sikte på beslutsfattande och utarbetande av samordnade policyer som kan hjälpa till att lösa konflikter och lösa problem. Ämnen relaterade till exempelvis den globala ekonomin, internationell säkerhet och mänskliga rättigheter är återkommande på gruppens möten.

Hur viktig är G7?

G7 sammanför de sju nationerna med störst inflytande inom internationell geopolitik, förutom att ha dominerande ekonomier som står för cirka 45 % av världens bruttonationalprodukt (BNP). Forumet motsvarar också en miljö där dessa länder i det så kallade Globala Norden (i-länderna) kan samordna sitt agerande i nutida problem och utveckla politik inom olika områden i syfte att allmänning.

Med tanke på detta kan vi säga att G7 är viktig eftersom beslut som fattas av dess medlemmar har globala återverkningar ochpåverka alla länder direkt eller indirekt, som påverkar politiken, ekonomin eller områden som hälsa och miljö.

G7-toppmöte

Arbetsmöte som hölls under G7-toppmötet i Hiroshima, Japan, år 2023. [1]
Arbetsmöte som hölls under G7-toppmötet i Hiroshima, Japan, år 2023. [1]

G7-toppmötet är det årliga mötet för statschefer och ledare för forumets sju medlemsländer, inklusive Europeiska unionen. Flera möten hålls under G7-toppmötet, där samtida frågor av global betydelse diskuteras.

Under de första mötena var ekonomin i fokus för forumländerna. För närvarande finns det en större mångfald av ämnen som behandlas. Vid de senaste toppmötena var covid-19-pandemin, kriget mellan Ryssland och Ukraina och globala klimatfrågor några av de ämnen som togs upp. I slutet av varje möte ett dokument tas fram tjänsteman som sammanfattar alla punkter som diskuterades under mötena. Samma rapport registrerar de beslut som tagits av medlemmarna i gruppen.

Varje toppmöte äger rum i det land som för närvarande innehar ordförandeskapet för forumet. Rollen som G7-president roterar och förändras varje år. För närvarande innehar Japan presidentskapet, varför toppmötet 2023 hölls i landet, närmare bestämt i staden Hiroshima.

G7-toppmötet deltar inte bara av forummedlemmar. Det är vanligt att ledare för andra länder och internationella organisationer (FN, WTO, OECD, IMF etc.) bjuds in för att följa en del av diskussionerna och delta i vissa arbetsmöten. Vid gruppens senaste möte var länder som Australien, Brasilien, Vietnam, Kamerun och Sydkorea bland gästerna.

Vad är skillnaderna mellan G7 och G8?

Den största skillnaden mellan G7 och G8 är Rysslands närvaro. Landet gick officiellt med i forumet 1998, då det blev Grupp om åtta (G8). Men Rysslands annektering av Krim 2014 ledde till att landet stängdes av från gruppen på obestämd tid.

Ledare för G8-länderna och Europeiska unionen under toppmötet som ägde rum 2000 i Japan. [2]
Ledare för G8-länderna och EU under toppmötet som ägde rum 2000 i Japan. [2]

Det är viktigt att komma ihåg här att Krim är en halvö som ligger söder om Ukraina och var en del av det ukrainska territoriet som en autonom republik sedan 1954. Utvecklingen av Spänningar mellan Ryssland och Ukraina kulminerade i kriget som började 2022 och som fortfarande pågår. Denna konflikt stod på agendan för G7-toppmötet 2023 och genererade nya sanktioner mot Ryssland.

Historien om G7

Historien om G7 börjar på 1970-talet, när global geopolitik och främst utvecklade länder präglades av politiska kriser internt i territorierna och av den första oljechocken, som direkt påverkade stabiliteten på marknaden Internationell. 1973 ägde några informella möten rum mellan representanter för USA, Frankrike, Storbritannien och Västtyskland, där diskussionerna främst kretsade kring ekonomiska ämnen.

1975 kallade den dåvarande franske presidenten Valéry Giscard d'Estaing och Tysklands premiärminister Helmut Schmidt till ett möte för att diskutera ämnen som är relevanta för den tidens ekonomiska kontext. Mötet hölls på slottet Rambouillet och där deltog fem länder förutom Frankrike: USA, Storbritannien, Tyskland, Japan och Italien. Detta ansågs vara det första och enda G6-mötet. USA begärde Kanadas inträde i forumet 1976 och samma år ägde det första G7-toppmötet rum.

Ryssland gick med i G7-mötena 1994, efter att ha integrerat de flesta diskussionerna vid toppmötet i Denver (USA) 1997. Året därpå blev G7 G8 på grund av Rysslands deltagande. Som vi såg tidigare, landet upphörde att vara medlem i forumet efter den annektering från Krim.

Se också: G20 — det viktigaste forumet för internationellt ekonomiskt samarbete

Brasilien och G7

Brasilien bjöds återigen in att delta i G7-toppmötet efter ett 14-årigt uppehåll. Inbjudan var att delta i mötet som ägde rum 2023 i den japanska staden Hiroshima. Analytiker ser detta drag som ett försök från de utvecklade länderna i G7 att komma närmare tillväxtländer, vilket är anledningen till att ledarna för andra utvecklingsekonomier också var det gäster. Andra tolkningar associerar också Brasiliens deltagande med dialoger om konflikten i Europa mellan Ryssland och Ukraina.

Världsledare, bland medlemmar och gäster, vid G8-toppmötet, som hölls i Sankt Petersburg, Ryssland, 2006. [3]
Världsledare, bland medlemmar och gäster, vid G8-toppmötet, som hölls i Sankt Petersburg, Ryssland, 2006. [3]

Brasiliens första deltagande i ett G7-toppmöte (som då var G8) ägde rum 2003, under mötet i Frankrike och under samma period då den brasilianska ekonomin växte fram på den internationella scenen och fick mer och mer utrymme bland tillväxtländerna. Nya deltaganden skedde 2005 (Storbritannien), 2006 (Ryssland), 2007 (Tyskland), 2008 (Japan) och 2009 (Italien). Tills nu, landet redan var en del av sju G7-toppmöten.

Kritik mot G7

G7 är en grupp som består av några av de största och mest inflytelserika ekonomierna i världen. Dessa länder spelar en central roll i det geopolitiska scenariot, och Den huvudsakliga kritiken riktas mot det faktum dDet är tillbeslut som ska fattas utifrån dina egna intressen, om man bortser från de negativa effekter och svårigheter som underutvecklade länder och andra nationer runt om i världen kan ha.

En annan punkt som kritiseras är det faktum att Kina inte integrerar forumet som medlem, även om det är den största framväxande ekonomin och den näst största ekonomin i världen, efter bara USA.

Det diskuteras också det faktum att många av de frågor som togs upp av G7-medlemmarna under deras mötenlevde ursprung i dessa länders själva handlingar i det historiska förflutna, särskilt när det gäller exploatering av naturresurser i andra territorier.

bildkrediter

[1] Ricardo Stuckert / Planalto Palace / Wikimedia Commons (fortplantning)

[2] Kreml / Office of Press and Presidential Information / Wikimedia Commons (fortplantning)

[3] Kreml / Office of Press and Presidential Information / Wikimedia Commons (fortplantning)

Källor

AFP. G7, ett informellt stormaktsmöte. UOL News, 2018. Tillgänglig i: https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2018/06/09/o-g7-uma-reuniao-informal-de-grandes-potencias.htm.

AZEVEDO, Rayanne. Innebörden av Brasiliens återkomst till G7 efter 14 år. Deutsche Welle (DW), 2023. Tillgänglig i: https://www.dw.com/pt-br/o-significado-do-retorno-do-brasil-ao-g7-depois-de-14-anos/a-65678501.

BICKER, Laura. Varför G7 bjöd in Brasilien och 7 andra länder till toppmötet i Japan. BBC News, 2023. Tillgänglig i: https://www.bbc.com/portuguese/articles/c727yzypv8xo.

G7-toppmötet i Hiroshima 2023. Tillgänglig i: https://www.g7hiroshima.go.jp/en/.

LEBLANC, Paul. Ta reda på vad G7 är och vikten av detta toppmöte för världsledare. CNN, 2021. Tillgänglig i: https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/saiba-o-que-e-o-g7-e-qual-a-importancia-dessa-cupula-de-lideres-mundiais/.

LUCCI, Elian Alabi. Territorium och samhälle i en globaliserad värld, 2: gymnasieutbildning. São Paulo: Saraiva, 2016.

UPPSATS. Förstå vad G7 är och vad är skillnaderna mellan G8 och G20. Folha de S.Paulo, 2023. Tillgänglig i: https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2023/05/entenda-o-que-e-o-g7-e-quais-sao-as-diferencas-para-o-g8-e-o-g20.shtml.

FEDERALSENAT. Secom Kommunikationsmanual: G7 och G8. Federal Senat, [S.I.]. Tillgänglig i: https://www12.senado.leg.br/manualdecomunicacao/guia-de-economia/g7-e-g8.

Av Paloma Guitarrara
Geografilärare

Teachs.ru

Kapten Frank Monroe Hawks

Amerikansk flygare född i Marshalltown, Iowa, som ursprungligen var en militärpilot för US Air Fo...

read more

Francisco Giner de los Ríos

Spansk intellektuell, tänkare, pedagog och konstkritiker född i Ronda, Malaga, ledare för den lib...

read more

Tarentum eller Crotona Philolaus

Grekisk pre-sokratisk filosof och matematiker, författare och professor från staden Tarentum, föd...

read more
instagram viewer