G7: landen, functie, belang, geschiedenis, kritiek

protection click fraud

O G7 (Groep van zeven)is een informeel forum voor dialoog dat de zeven meest ontwikkelde en geïndustrialiseerde landen ter wereld samenbrengt:

 • Canada;

 • ONS;

 • VK;

 • Frankrijk;

 • Italië;

 • Duitsland;

 • Japan.

De groep, opgericht in de jaren zeventig, houdt jaarlijks de G7-top om hedendaagse kwesties te bespreken die van groot belang zijn voor de internationale gemeenschap. De behandelde onderwerpen variëren van economische, politieke en veiligheidskwesties, zoals de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, tot gezondheidskwesties, zoals het geval was met de covid-19-pandemie.

Naast de zeven officiële leden neemt de Europese Unie als ongenummerd lid deel aan de G7. Andere landen worden ook uitgenodigd om deel te nemen aan de vergaderingen van de groep. Brazilië heeft in deze hoedanigheid deelgenomen aan zeven G7-toppen, de meest recente vond plaats in Hiroshima, Japan, in 2023.

Lees ook:New World Order - de wereldwijde geopolitieke structuur die wordt gekenmerkt door de opkomst van meerdere machtscentra

Samenvatting over de G7

instagram story viewer
 • De G7 is een informeel dialoogforum dat bestaat uit de zeven meest ontwikkelde en geïndustrialiseerde landen ter wereld.

 • De landen die deel uitmaken van de G7 zijn: Canada, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Duitsland en Japan.

 • De Europese Unie maakt ook als ongenummerd lid deel uit van de G7.

 • De groep bespreekt actuele thema's die van groot belang zijn voor de internationale gemeenschap en die draaien om assen als de wereldeconomie, internationale veiligheid en mensenrechten.

 • De G7 heeft een roulerend voorzitterschap. Het land dat deze functie op zich neemt, is verantwoordelijk voor de organisatie van de G7-top.

 • De G7-top is de jaarlijkse bijeenkomst van het forum. Alle leden en uitgenodigde landen en internationale organisaties nemen eraan deel.

 • Tussen 1997 en 2014 maakte Rusland deel uit van het forum, dat toen de G8 heette. Het land werd geschorst na de annexatie van het grondgebied van de Krim.

 • Brazilië heeft als gast deelgenomen aan zeven G7-toppen, waarvan de meest recente de top in Hiroshima, Japan, in 2023 was.

 • Kritiek op de G7 gaat onder meer over besluitvorming die de landen van de groep ten goede komt ten koste van minder ontwikkelde landen.

Welke landen maken deel uit van de G7?

De Group of Seven (G7) wordt, zoals de naam al aangeeft, officieel gevormd door zeven landen:

 • Canada;

 • ONS;

 • VK;

 • Frankrijk;

 • Italië;

 • Duitsland;

 • Japan.

Belangrijk:Naast de lidstaten van het forum, de Europese Unie (politiek en economisch blok bestaande uit 27 Europese landen) werd in 1977 uitgenodigd om zich bij de groep aan te sluiten en maakt sindsdien als ongenummerd lid deel uit van de G7. Tijdens de toppen van de groep worden staatshoofden en vertegenwoordigers van andere landen die officieel geen deel uitmaken van de G7 uitgenodigd om deel te nemen aan enkele van de bijeenkomsten.

Wat is de rol van de G7?

De rol van de G7 is om onderwerp discussie huidige en van groot belang voor de gemeenschap Internationale, met het oog op besluitvorming en het uitwerken van gecoördineerd beleid dat kan helpen bij het oplossen van conflicten en het oplossen van problemen. Onderwerpen die verband houden met bijvoorbeeld de wereldeconomie, internationale veiligheid en mensenrechten komen regelmatig terug in de bijeenkomsten van de groep.

Hoe belangrijk is de G7?

De G7 brengt de zeven naties samen met de grootste invloedsmacht in de internationale geopolitiek, naast het hebben van dominante economieën die goed zijn voor ongeveer 45% van het bruto binnenlands product (bbp) van de wereld. Het forum komt ook overeen met een omgeving waarin deze landen van het zogenaamde Globale Noorden (ontwikkelde landen) kunnen coördineren hun acties op hedendaagse problemen en ontwikkelen beleid op verschillende gebieden met het oog op gewoon.

Gezien dit kunnen we zeggen dat de G7 belangrijk is omdat beslissingen van haar leden hebben wereldwijde gevolgen enrechtstreeks of onrechtstreeks gevolgen hebben voor alle landen, die van invloed zijn op de politiek, de economie of gebieden zoals gezondheid en milieu.

G7-top

Werkbijeenkomst gehouden tijdens de G7-top in Hiroshima, Japan, in het jaar 2023. [1]
Werkbijeenkomst gehouden tijdens de G7-top in Hiroshima, Japan, in het jaar 2023. [1]

De G7-top is de jaarlijkse bijeenkomst van staatshoofden en leiders van de zeven lidstaten van het forum, inclusief de Europese Unie. Tijdens de G7-top vinden meerdere bijeenkomsten plaats waarin actuele vraagstukken van mondiaal belang worden besproken.

Tijdens de eerste bijeenkomsten stond de economie centraal in de forumlanden. Momenteel is er een grotere diversiteit aan onderwerpen die aan bod komen. Op de meest recente toppen kwamen onder meer de covid-19-pandemie, de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en mondiale klimaatkwesties aan de orde. Aan het einde van elk ontmoeting er wordt een document gemaakt ambtenaar die alle tijdens de vergaderingen besproken punten samenvat. In ditzelfde rapport worden de beslissingen vastgelegd die door de leden van de groep zijn genomen.

Elke top vindt plaats in het land dat momenteel het voorzitterschap van het forum bekleedt. De rol van de president van de G7 rouleert en verandert elk jaar. Momenteel bekleedt Japan het voorzitterschap en daarom werd de top van 2023 in het land gehouden, meer bepaald in de stad Hiroshima.

De G7-top wordt niet alleen door forumleden bijgewoond. Het is gebruikelijk dat leiders van andere landen en internationale organisaties (VN, WTO, OESO, IMF, enz.) worden uitgenodigd om enkele discussies te volgen en deel te nemen aan bepaalde werkvergaderingen. Bij de laatste bijeenkomst van de groep waren landen als Australië, Brazilië, Vietnam, Kameroen en Zuid-Korea te gast.

Wat zijn de verschillen tussen de G7 en de G8?

Het belangrijkste verschil tussen de G7 en de G8 is de aanwezigheid van Rusland. Het land trad officieel toe tot het forum in 1998, toen het de Groep van Acht (G8). De annexatie van de Krim door Rusland in 2014 leidde er echter toe dat het land voor onbepaalde tijd uit de groep werd geschorst.

Leiders van de G8-landen en de Europese Unie tijdens de top die in 2000 in Japan plaatsvond. [2]
Leiders van de G8-landen en de Europese Unie tijdens de top die in 2000 plaatsvond in Japan. [2]

Het is belangrijk om hier te onthouden dat de Krim een ​​schiereiland is dat ten zuiden van Oekraïne ligt en sinds 1954 deel uitmaakte van het Oekraïense grondgebied als een autonome republiek. De ontwikkelingen van Spanningen tussen Rusland en Oekraïne culmineerde in de oorlog die begon in 2022 en nog steeds voortduurt. Dit conflict stond op de agenda van de G7-top van 2023 en leidde tot nieuwe sancties tegen Rusland.

Geschiedenis van de G7

De geschiedenis van de G7 begint in de jaren zeventig, toen de mondiale geopolitiek en vooral de ontwikkelde landen werden gekenmerkt door politieke crises binnen de gebieden en door de eerste olieschok, die de stabiliteit van de markt rechtstreeks aantastte Internationale. In 1973 vonden enkele informele ontmoetingen plaats tussen vertegenwoordigers van de Verenigde Staten, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en West-Duitsland, waarin vooral over economische onderwerpen werd gesproken.

In 1975 belegden de toenmalige Franse president, Valéry Giscard d'Estaing, en de premier van Duitsland, Helmut Schmidt, een bijeenkomst om onderwerpen te bespreken die relevant waren voor de economische context van die tijd. De bijeenkomst vond plaats in het kasteel van Rambouillet en werd bijgewoond door vijf landen naast Frankrijk: de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Japan en Italië. Dit werd beschouwd als de eerste en enige G6-bijeenkomst. De Verenigde Staten verzochten om toetreding van Canada tot het forum in 1976, en datzelfde jaar vond de eerste G7-top plaats.

Rusland sloot zich in 1994 aan bij de G7-bijeenkomsten, na de meeste besprekingen op de top in Denver (Verenigde Staten) in 1997 te hebben geïntegreerd. In het volgende jaar werd de G7 de G8 vanwege de deelname van Rusland. Zoals we eerder zagen, het land hield op lid te zijn van het forum na de annexatie van de Krim.

Zie ook: G20 - het belangrijkste forum voor internationale economische samenwerking

Brazilië en de G7

Brazilië werd na een onderbreking van 14 jaar opnieuw uitgenodigd om deel te nemen aan de G7-top. De uitnodiging was om deel te nemen aan de bijeenkomst die in 2023 plaatsvond in de Japanse stad Hiroshima. Analisten zien deze beweging als een poging van de ontwikkelde landen van de G7 om dichter bij de opkomende landen, en daarom waren de leiders van andere opkomende economieën dat ook gasten. Andere interpretaties associëren de deelname van Brazilië ook met dialogen over de conflict in Europa tussen Rusland en Oekraïne.

Wereldleiders, onder leden en gasten, op de G8-top in Sint-Petersburg, Rusland, in 2006. [3]
Wereldleiders, onder leden en gasten, op de G8-top in Sint-Petersburg, Rusland, in 2006. [3]

De eerste deelname van Brazilië aan een G7-top (destijds G8) vond plaats in 2003, tijdens de bijeenkomst in Frankrijk en in dezelfde periode waarin de Braziliaanse economie opkwam op het internationale toneel en steeds meer ruimte kreeg tussen de opkomende landen. Nieuwe participaties vonden plaats in 2005 (Verenigd Koninkrijk), in 2006 (Rusland), in 2007 (Duitsland), in 2008 (Japan) en in 2009 (Italië). Tot nu, het land al maakte deel uit van zeven G7-toppen.

Kritiek op de G7

De G7 is een groep die bestaat uit enkele van de grootste en meest invloedrijke economieën ter wereld. Deze landen spelen een centrale rol in het geopolitieke scenario, en De belangrijkste kritiek richt zich op het feit DHet is naar dete nemen beslissingen op basis van je eigen interesses, afgezien van de negatieve gevolgen en moeilijkheden die onderontwikkelde landen en andere landen over de hele wereld kunnen hebben.

Een ander bekritiseerd punt is het feit dat China het forum niet als lid integreert, hoewel het de grootste opkomende economie is en de op een na grootste economie ter wereld, na alleen de Verenigde Staten.

Er wordt ook gesproken over het feit dat veel van de kwesties die door G7-leden tijdens hun vergaderingen aan de orde zijn gesteld tleefde oorsprong in de acties van deze landen in het historische verleden, vooral met betrekking tot de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen in andere gebieden.

beeldcredits

[1] Ricardo Stuckert / Planalto Palace / Wikimedia Commons (reproductie)

[2] Kremlin / Office of Press and Presidential Information / Wikimedia Commons (reproductie)

[3] Kremlin / Office of Press and Presidential Information / Wikimedia Commons (reproductie)

Bronnen

AFP. De G7, een informele bijeenkomst van grootmachten. UOL-nieuws, 2018. Beschikbaar in: https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2018/06/09/o-g7-uma-reuniao-informal-de-grandes-potencias.htm.

AZEVEDO, Rayanne. De betekenis van de terugkeer van Brazilië naar de G7 na 14 jaar. Deutsche Welle (DW), 2023. Beschikbaar in: https://www.dw.com/pt-br/o-significado-do-retorno-do-brasil-ao-g7-depois-de-14-anos/a-65678501.

BICKER, Laura. Waarom de G7 Brazilië en 7 andere landen heeft uitgenodigd voor de top in Japan. BBC-nieuws, 2023. Beschikbaar in: https://www.bbc.com/portuguese/articles/c727yzypv8xo.

G7 Hiroshima-top 2023. Beschikbaar in: https://www.g7hiroshima.go.jp/en/.

LEBLANC, Paul. Ontdek wat de G7 is en het belang van deze top van wereldleiders. CNN, 2021. Beschikbaar in: https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/saiba-o-que-e-o-g7-e-qual-a-importancia-dessa-cupula-de-lideres-mundiais/.

LUCCI, Elian Alabi. Grondgebied en samenleving in een geglobaliseerde wereld, 2: secundair onderwijs. São Paulo: Saraiva, 2016.

ESSAY. Begrijp wat de G7 is en wat de verschillen zijn tussen de G8 en de G20. Folha de S.Paulo, 2023. Beschikbaar in: https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2023/05/entenda-o-que-e-o-g7-e-quais-sao-as-diferencas-para-o-g8-e-o-g20.shtml.

FEDERALE SENAAT. Secom Communicatiehandleiding: G7 en G8. Federale Senaat, [SI]. Beschikbaar in: https://www12.senado.leg.br/manualdecomunicacao/guia-de-economia/g7-e-g8.

Door Paloma Guitarrara
Leraar aardrijkskunde

Teachs.ru

Kansas. Amerikaanse staat Kansas

Kansas is de meest centrale staat van de Verenigde Staten. Osborne County, gelegen op zijn grondg...

read more

Senator. Functies van een senator

De Federale Senaat vormt samen met de Kamer van Afgevaardigden het Nationale Congres, de wetgeven...

read more

Vervoer. Het belang van vervoermiddelen

U vervoer- komen overeen met de set materialen en technische instrumenten die worden gebruikt bij...

read more
instagram viewer