11 Oefeningen over het oude Egypte (met feedback en commentaar)

protection click fraud

Het oude Egypte is een thema veel gevraagd in verschillende toelatingsexamens.

Het is ook een zeer belangrijk onderwerp in het schoolcurriculum, altijd aanwezig in bewijzen het hele schooljaar.

Wij ontwerpen en selecteren 11 oefeningen over het onderwerp, met betrekking tot politiek, religie, geografie en economie.

Veel plezier met studeren en succes!

Eenvoudig niveau

Vraag 01

Keizer verantwoordelijk voor de eenwording van Neder- en Opper-Egypte, in 3200 voor Christus. C.:

a) Amenhotep IV.
b) Menes.
c) Ramses II.
d) Amenhotep III.
e) Toetanchamon.

Antwoord: B.

Vóór de eenwording, uitgevoerd door Menes, hadden Boven- en Beneden-Egypte verschillende heersers. Na de eenwording had het oude Egypte een farao om beide regio's te besturen.

Vraag 02

De oude Egyptische samenleving was voor het grootste deel polytheïstisch, met veel goden. Religie was voor deze mensen erg belangrijk. Egyptische samenleving was een samenleving:

a) Absolutistisch.
b) Theocratisch.
c) Democratisch.
d) Anarchistisch.
e) socialistisch.

instagram story viewer

Antwoord: B.

a) VERKEERD: Het absolutistische regime was een vorm van Europese regering die werd toegepast vanaf de Lage Middeleeuwen, eeuwen voor de Oud-Egyptische periode.
b) JUIST. Theocratie is een politiek systeem waar macht gebaseerd is op religieuze macht.
c) FOUT: Democratie was een politiek model dat eeuwen later in het oude Griekenland werd ontwikkeld.
d) FOUT: Anarchisme is een politiek systeem dat in de 19e eeuw werd geïdealiseerd.
e) FOUT: socialisme is een politiek systeem dat in de 18e eeuw werd geïdealiseerd.

Vraag 03

De rivier de Nijl was belangrijk voor de Egyptenaren omdat:

a) De overstromingen maakten het land vruchtbaar.
b) Het werd door de Egyptenaren gebruikt om te vissen.
c) Garandeer de politieke eenheid van Egypte, aangezien het een manier was om de gebieden met elkaar te verbinden.
d) Alle bovenstaande alternatieven.

Antwoord: D

De rivier de Nijl was in verschillende opzichten buitengewoon belangrijk voor de ontwikkeling van het oude Egypte, aangezien er alternatieven waren.

Vraag 04

Over de piramides in het oude Egypte, markeer het ONJUISTE alternatief:

a) De piramides werden gebouwd met als doel graven te zijn voor de lichamen van de farao's, die na hun dood werden gemummificeerd.
b) De grootste piramide ter wereld is die van Cheops, 230 meter breed aan de basis en 174 meter hoog.
c) De grootsheid van de piramides probeerde de grootsheid van de farao te vertegenwoordigen.
d) In de bouw moesten zowel slaven als vrije arbeiders werken.
e) Tot op heden zijn er geen theorieën uitgewerkt over hoe de Egyptenaren erin slaagden zulke zware stenen te dragen en op te tillen voor de bouw van de piramides.

Antwoord: e.

a) JUIST: De functie van de piramides was om te dienen als graven voor de farao's.
b) JUIST: Er zijn 123 piramides gecatalogiseerd in Egypte, waarvan Cheops de grootste is.
c) JUIST: Het bouwen van grote werken als demonstratie van macht was en is een gangbare praktijk van regeringen door de geschiedenis heen.
d) JUIST: Slaven en vrije arbeiders waren arbeid voor de bouw. Boeren verrichtten deze dienst tijdens de overstromingen van de Nijl, toen ze niet op het land konden werken.
e) FOUT: Er zijn verschillende theorieën over hoe dit werk werd uitgevoerd. Een van de meest geaccepteerde, we hebben degene die stelt dat het zand nat was op de manier waarop de stenen zouden reizen, zodat ze gemakkelijker zouden glijden.

Midden niveau

Vraag 05

Markeer met betrekking tot werk en de verschillende sociale groepen in het oude Egypte het ONJUISTE alternatief:

a) Boeren en ambachtslieden hadden de enige functie om op het land arbeid te verrichten. Tijdens perioden van hoge Nijl sloten ze zich op in hun huizen om tot de goden te bidden voor een goede oogst in de toekomst.
b) Priesters waren van groot belang in het Egyptische politieke en religieuze leven. Ze waren verantwoordelijk voor rituelen en religieuze festivals.
c) De schriftgeleerden waren staatsambtenaren die tot taak hadden de belangrijkste gebeurtenissen in de samenleving en het leven van de farao vast te leggen.
d) Farao was degene die de grootste macht had in de Egyptische regering. Hij werd gezien als een god, zijn ambt werd erfelijk doorgegeven.

Antwoord: A.

a) FOUT: In perioden van overstromingen van de Nijl moeten boeren werken aan de bouw van de piramides en moeten ambachtslieden voorwerpen voorbereiden voor de decoratie van hun interieur.
b) JUIST: Het geestelijke en aardse leven van de Egyptenaren was erg gemengd. Hierdoor hadden de priesters, personen die verantwoordelijk waren voor religieuze riten, veel aanzien.
c) JUIST: Schriftgeleerden hadden een grote bekendheid in de Egyptische samenleving, onder andere vanwege hun vermogen om geschiedenissen vast te leggen en administratieve sectoren te organiseren.
d) JUIST: We noemen de Egyptische regering een theocratische regering, gezien het belang van religie in de politiek.

Vraag 06

Overweeg met betrekking tot kunst in het oude Egypte V voor ware uitspraken en F voor onwaar.

( ) De meeste Egyptische kunstwerken hadden religiositeit als centraal thema.
( ) De dimensie van de in de schilderijen afgebeelde individuen was bedoeld om de sociale hiërarchische niveaus aan te tonen. Hoe kleiner het individu, hoe minder aanzien en macht hij heeft in de samenleving.
( ) Een opvallend punt in Egyptische schilderijen was de overheersing van drie dimensies in de tekeningen.
( ) Volgens de wet van frontaliteit moeten de verandering en de ogen van individuen altijd van voren worden weergegeven. Het hoofd, de benen en de voeten zijn in profiel.
( ) De Egyptische sfinxen hadden het menselijk hoofd en het lichaam van een leeuw, zodat het hoofd wijsheid vertegenwoordigde en het lichaam kracht.

a) V-V-V-F-V.
b) F-V-F-V-V.
c) T-V-F-F-V.
d) V-V-F-V-V.
e) T-F-V-V-V

ANTWOORD: D.

III - NIET WAAR: De Egyptische schilderijen werden gekenmerkt door de afwezigheid van drie dimensies, met slechts twee.

Vraag 07

Markeer het juiste alternatief met betrekking tot religieuze praktijken in het oude Egypte:

a) Net als in het christendom geloofden de Egyptenaren in de mogelijkheid van leven na de dood. Alleen individuen uit de laagste sociale lagen konden het echter bereiken, omdat zij de enigen waren die door de goden als echt verdiend werden beschouwd.
b) Het mummificatieproces, uitgevoerd op de lichamen van farao's, priesters en sommige edelen, had niets te maken met het idee van leven na de dood, maar met de overtuiging dat het lichaam na de dood intact moet blijven zodat toekomstige generaties de belangrijkste leiders hiervan kunnen ontmoeten beschaving.
c) De priesters speelden een belangrijke rol in de Egyptische religiositeit en waren verantwoordelijk voor het handhaven van de "kosmische orde".
d) Een belangrijk kenmerk van de oude Griekse goden was het antropozoömorfisme: het idee dat de goden zou tussen de boeren en slaven leven om over de mensen te waken en degenen te kiezen die de zouden kunnen vinden redding.
e) Geen van bovenstaande.

ANTWOORD: C.

a) FOUT: leven na de dood kan door iedereen worden bereikt, ongeacht hun sociale positie.
b) FOUT: Mummificatie had een directe relatie met het geloof in een leven na de dood.
c) JUIST. De priesters hadden een groot aanzien voor de Egyptenaren.
d) FOUT: Antropozoömorfisme is het kenmerk van de Egyptische goden, die werden voorgesteld met het menselijk hoofd en het lichaam van een dier. Antrop: man; Dierentuin: dier; Morfisme: vorm.
e) FOUT: Optie C is juist.

Vraag 08

Vink V aan voor ware zinnen en F voor valse.

( ) In de Egyptische samenleving was er vrijwel geen sociale mobiliteit.
( ) De schrijver was verantwoordelijk voor het uitvoeren van belastingcontroles en andere administratieve taken, naast het vastleggen van de belangrijke feiten uit het leven van de farao.
( ) De Egyptenaren hadden een kalender van 365 dagen gebaseerd op het observeren van het pad van de zon.
( ) De farao kon geen belastingen innen op de productie van de boeren, aangezien de gronden privé waren, in het bezit van de edelen.

a) F-V-V-F.
b) V-V-V-V.
c) V-F-V-V.
d) V-V-V-F.
e) V-F-V-F.

ANTWOORD: D.

IV - NIET WAAR: Alle landen in het oude Egypte waren eigendom van de farao. Iedereen zou belasting aan hem moeten betalen.

Moeilijk niveau

Vraag 09

(PUC – GO 2019) – Lees de synopsis van de film The Gods of Egypt (2016):

“Het voortbestaan ​​van de mensheid wordt bedreigd wanneer Set, de meedogenloze god van de duisternis, de troon van Egypte grijpt en het bloeiende rijk in chaos verandert. In de hoop de wereld te redden en zijn ware liefde te redden, vormt een sterveling genaamd Bek een onwaarschijnlijke alliantie met de machtige god Horus. Je strijd tegen Set en zijn schildknapen omspant het hiernamaals en de hemel voor een epische krachtmeting.'

(Beschikbaar in: https://g.co/kgs/HquKrA. Betreden op: 15 jul. 2018. Aangepast.)

Het script voor deze film is gebaseerd op enkele mythologische aspecten van de oude Egyptische beschaving. De strijd van Osiris en Horus tegen Set valt op, die de continuïteit van de zonsopgang en dus van het leven vertegenwoordigde. Wetende dat Osiris, de god vermoord door Set, wordt beschouwd als de eerste farao van Egypte en dat de daaropvolgende farao's vertegenwoordigers van de zon waren, markeer het juiste alternatief:

a) De religieuze eenwording die door Amenhotep IV, rond de zonnegod Aten, werd geprobeerd, duidt op een poging om de faraonische macht, die, waarschijnlijk voor het eerst in de geschiedenis, het monotheïsme in verband brengt met de overheersing van een enkele leider.
b) Het gevecht tussen de goden Osiris en Set is een poëtische manier om het conflict tussen de farao's te vertellen Toetanchamon en Akhaenaten, die een oorlog voerden die Egypte verwoestte en de overheersing van de Hebreeën.
c) De piramides van Gizeh waren tempels die bedoeld waren om de populaire aanbidding van de zonnegod Aten uit te voeren. Het Egyptische volk bouwde er drie om de drie zonen van Ramses II te vertegenwoordigen, de stichter van de laatste Egyptische dynastie, die hem volgde in de rol van farao's.
d) Het grootste bewijs van de vermenging tussen religie en politiek in het oude Egypte is het opleggen van de verplichting om de farao's te mummificeren, die trouw werd gehoorzaamd door het Egyptische volk. Met deze praktijk erkende de bevolking dat de faraonische soevereiniteit continuïteit had in de wereld van de doden, het bewind van Anubis.

Antwoord: A.

Tijdens het bewind van Amenhotep IV stelde de farao, om de macht van de priesters te verminderen, de aanbidding in van één enkele god, de zon. Kort na zijn dood werd het polytheïsme in het oude Egypte hersteld.

vraag 10

(FACERES – 2018) – Lees het volgende fragment:

“Het beeld van het oude Egypte dat we hebben in het gezond verstand van het hedendaagse Westen is zo kunstmatig dat een kind Egypte nauwelijks associeert met zijn continent, Afrika (...). De mensen van het oude Egypte waren zwart. Verschillende oude teksten (Grieks en Arabisch) vermelden ze op deze manier. In de moderne geschiedschrijving worden deze teksten echter genegeerd. Het proces van het bouwen van een Eurometrisch beeld van het Egyptische volk vindt machinaal plaats: kunst, literatuur en de media verwesteren hun imago (maken de huid witter en normaliseren hun sociale relaties volgens de Europese norm); hun bestaan ​​als volk staat los van Afrika”.

(COURI, Aline. Het historische bleken van Egypte. 11 apr. 2016. Beschikbaar in https://www.geledes.org.br Betreden op 25 febr. 2018).

Volgens het standpunt dat in de tekst wordt uiteengezet door onderzoeker Aline Couri, met betrekking tot dit proces van "bleken" van het oude Egypte, is het correct om te zeggen dat:

a) Het is het resultaat van de wens van die mensen om op de potentieel superieure Europeanen van die tijd te lijken.
b) Het is een proces dat is afgeleid van de historische documenten die het Egyptische volk met een blanke, blanke huidskleur beschreven.
c) Dit is een omgekeerd racisme, aangezien de Egyptenaren van vandaag afstand willen nemen van hun geeuropeaniseerde verleden.
d) Het is een historiografisch racisme, dat de zwartheid van een van de belangrijkste Afrikaanse volkeren verwaarloosde.
e) Dit is een visie die afkomstig is van Arabische en Griekse kinderen, die Egypte niet associëren met hun continent, Afrika.

ANTWOORD: D.

De vraag gaat in op de manier waarop het 'bleken' van de Egyptenaren door middel van geschiedschrijving, kunst en moderne media zich verhoudt tot het zogenaamde historiografische racisme.

Op deze manier probeerde het beeld dat over het oude Egypte werd gecreëerd hen dichter bij de westerse waarden en cultuur te brengen en hen te distantiëren van de kenmerken van andere volkeren die geografisch dicht bij hen woonden, op het continent Afrikaanse.

vraag 11

(SÃO CAMILO – 2019) – De Egyptenaren zagen de schepping van de wereld als een soort eiland van orde omringd door de krachten van chaos, die haar bedreigden constante vernietiging, net zoals de vruchtbare en ordelijke Delta en Vale werden omringd door vijandige woestijnen en anarchistisch.

(Cyrus F. S. Cardoso. Het oude Egypte, 1982. Aangepast.)

De tekst helpt te begrijpen waarom, in het oude Egypte, religieuze praktijken

a) losgekoppeld zijn van de alledaagse ervaring, omdat men geloofde dat de goden weinig inmenging hadden in de bewegingen van de natuur en het menselijk lot.
b) afhankelijk zijn van de tussenkomst van priesters, die houdingen van gelovigen, zoals ledigheid, het najagen van rijkdom of seksuele praktijken die niet gericht zijn op voortplanting, veroordeelden.
c) door de heersers worden gebruikt als een manier om de arme bevolking te misleiden en te bedriegen, die ging geloven dat de farao's vertegenwoordigers waren van de goden op aarde.
d) doordringen in alle aspecten van het openbare en privé-leven, zoals bij ceremonies om de komst van de vloed te garanderen, om te danken voor de oogst of om zich voort te planten.
e) beperkt tot de adel en priesters, aangezien het grootste deel van de bevolking analfabeet was en geen toegang had tot mythische teksten en religieuze werken.

ANTWOORD: D.

a) FOUT: religieuze praktijken in het oude Egypte waren gerelateerd aan alle aspecten van het leven van deze volkeren. Het fragment presenteert dit door een duidelijke parallel aan te tonen tussen de fysieke aspecten van de Egyptische geografie en mystieke kwesties.
b) FOUT: de genoemde kenmerken behoorden niet tot de veroordelingen die door de priesters werden uitgevoerd.
c) FOUT: het is noodzakelijk om aspecten van Egyptische religiositeit te begrijpen die verder gaan dan een eenvoudig spel van belangen tussen verschillende sociale groepen.
Het begrijpen van edelen en farao's als 'slim' en boeren en ambachtslieden als 'dwazen' versterkt een onjuist en stereotiep beeld van de Egyptische beschaving.
d) JUIST. In het oude Egypte vermengden geestelijk en aards leven zich.
e) FOUT: het feit dat het grootste deel van de bevolking analfabeet is en geen toegang heeft tot mystieke teksten, sluit hen niet uit van religieuze praktijken.

Lees verder:

  • Het oude Egypte
  • Farao
  • Egyptische kunst
Teachs.ru
Lage Middeleeuwen: kenmerken en gebeurtenissen

Lage Middeleeuwen: kenmerken en gebeurtenissen

DE lage middelbare leeftijd is de laatste periode van Middeleeuwen die zich uitstrekte van de 11e...

read more

Amerikaanse burgeroorlog. Amerikaanse Burgeroorlog Geschiedenis Civil

Je hebt het misschien gezien in verschillende tv-series, films en zelfs in optredens van rockband...

read more
Golfoorlog: oorzaken, begin, gevolgen

Golfoorlog: oorzaken, begin, gevolgen

DE OorlogvanGolf het was een conflict dat zich uitstrekte van augustus 1990 tot februari 1991. De...

read more
instagram viewer