Wat zijn rangtelwoorden (eerste, tweede, derde...)

Ordinale getallen geven de positie aan die een element in een reeks, volgorde of hiërarchie inneemt. Voorbeelden van rangtelwoorden zijn: eerste (1e), tweede (2e), derde (3e), elfde (11e), twintigste (20e), dertigste (30e), veertigste (40ste), vijftigste (50ste), zeventigste (70ste) en vierentachtigste (84.º).

Voorbeeld 1: "Mijn sokken zitten in de maandag lade". Voorbeeld 2: "zij is in octaaf zwangerschapsweek". Voorbeeld 3: "Het team won zijn negende staat titel".

Ordinale getallen, ook wel ordinale getallen genoemd, kunnen volledig worden weergegeven (eerste, vijftiende en achtenvijftigste), in Arabische cijfers (1e, 15e, 58e) of in Romeinse cijfers (Bijv.: Paus Johannes Paulus II, IV Festival de Winter). Bij weergave met Arabische cijfers moet het nummer altijd worden gevolgd door een punt (.) en de ordinale aanduiding, die mannelijk (º) of vrouwelijk (ª) kan zijn.

Lijst met rangtelwoorden

instagram story viewer
Volgnummer (in cijfers) Volgnummer (voluit)
1.º eerst
2.º tweede
3.º derde
4.º slaapkamer
5.º vijfde
6.º zesde
7.º zevende
8.º achtste
9.º negende
10.º tiende
11.º elfde
12.º Twaalfde
13.º Dertiende
14.º veertiende
15.º vijftiende
16.º zestiende
17.º zeventiende
18.º achttiende
19.º negentiende
20.º twintigste
30.º dertigste
40.º veertigste
50.º vijftigste
60.º zestigste
70.º zeventigste of zeventigste
80.º tachtigste
90.º negentigste
100.º honderdste
200.º honderdste
300.º driehonderdste
400.º vierhonderdste
500.º vijftigste
600.º zeshonderdste of zeshonderdste
700.º zevenhonderdste of zevenhonderdste
800.º tachtig
900.º negentigste
1.000.º duizendste
10.000.º tienduizendste
100.000.º honderdste duizendste
1.000.000.º miljoenste
1.000.000.000.º miljardste

Ordinale getallen maken deel uit van een grammaticale klasse genaamd cijfer. Naast de rangtelwoorden zijn er de cijfers kardinalen (een, twee, tien, vijftig enz.), de multiplicatieven (dubbel, drievoudig, zesvoudig, achtvoudig, enz.), de fractioneel (een derde, twee vijfde, een achtste, twaalfde etc.) en de collectieven (dozijn, quarantaine, tien, semester enz.).

In tegenstelling tot rangtelwoorden, die de positie van een element in een reeks aangeven, is de hoofdtelwoorden zijn degenen die een precieze hoeveelheid van iets noemen of aangeven. Voorbeeld 1: "Er is 25 leerlingen in de klas". Voorbeeld 2: "Ik heb negen pennen in het etui". Voorbeeld 3: "Ik wil" zes broodjes, alstublieft".

Lijst met rangtelwoorden van 1 tot 100

Volgnummer (in cijfers) Volgnummer (voluit)
1.º eerst
2.º tweede
3.º derde
4.º slaapkamer
5.º vijfde
6.º zesde
7.º zevende
8.º achtste
9.º negende
10.º tiende
11.º elfde
12.º Twaalfde
13.º Dertiende
14.º veertiende
15.º vijftiende
16.º zestiende
17.º zeventiende
18.º achttiende
19.º negentiende
20.º twintigste
21.º eenentwintigste
22.º twintig seconden
23.º drieentwintigste
24.º vierentwintigste
25.º vijfentwintigste
26.º zesentwintigste
27.º zevenentwintigste
28.º achtentwintig
29.º negenentwintig
30.º dertigste
31.º eenendertigste
32.º dertig seconden
33.º Drie en dertig
34.º vierendertigste
35.º vijfendertigste
36.º zesendertigste
37.º zevenendertigste
38.º achtendertigste
39.º negenendertigste
40.º veertigste
41.º eenenveertigste
42.º tweeënveertigste
43.º drieënveertigste
44.º vierenveertigste
45.º vijfenveertigste
46.º zesenveertigste
47.º zevenenveertigste
48.º achtenveertigste
49.º negenenveertigste
50.º vijftigste
51. Vijfenvijftigste
52.º tweeënvijftigste
53.º drieënvijftigste
54.º vierenvijftigste
55.º vijfenvijftigste
56.º zesenvijftigste
57.º zevenenvijftigste
58.º achtenvijftigste
59.º negenenvijftigste
60.º zestigste
61.º eenenzestigste
62.º zestig seconden
63.º drieënzestigste
64.º vierenzestigste
65.º vijfenzestigste
66.º zesenzestigste
67.º zevenenzestigste
68.º achtenzestig
69.º negenenzestigste
70.º zeventigste of zeventigste
71.º eenenzeventigste
72.º zeventig seconden
73.º drieënzeventigste
74.º vierenzeventigste
75.º vijfenzeventigste
76.º zesenzeventigste
77.º zevenenzeventigste
78.º achtenzeventigste
79.º negenenzeventigste
80.º tachtigste
81.º eenentachtigste
82.º tachtig seconden
83.º tachtig derde
84.º vierentachtigste
85.º vijfentachtigste
86.º zesentachtigste
87.º zevenentachtigste
88.º achtentachtigste
89.º negenentachtigste
90.º negentigste
91.º eenennegentig
92.º negentig seconden
93.º drieënnegentigste
94.º vierennegentigste
95.º vijfennegentigste
96.º zesennegentigste
97.º zevenennegentigste
98.º achtennegentigste
99.º negenennegentigste
100.º honderdste

Lees ook:

  • wat is een cijfer?
  • wat is nummer?
  • wat is een bijvoeglijk naamwoord
  • wat is artikel?
  • Wat is grammaticales?
  • Wat is bijwoord
  • wat is voorzetsel?
  • wat is voornaamwoord
Teachs.ru

Betekenis van hoge stemming (wat het is, concept en definitie)

goed gehumeurd is iets of iemand die aardig, vriendelijk en interessant is, zijnde deze kenmerken...

read more

Betekenis van stedelijk (wat het is, concept en definitie)

urbe is een synoniem voor stad.Het is een bevolkingsagglomeratie waar een reeks sociale, commerci...

read more

Betekenis van pseudoniem (wat het is, concept en definitie)

pseudoniem is een fictieve naam die door een persoon wordt gebruikt als alternatief voor hun wett...

read more
instagram viewer