Az etosz jelentése (mi ez, fogalma és meghatározása)

protection click fraud

ethosz görög eredetű szó, jelentése:morális karakter". A halmaz leírására szolgál szokások vagy hiedelmek amelyek meghatároznak egy közösséget vagy nemzetet.

Keretein belül szociológia és antropológia, O ethosz ők a erkölcsök és a népet megkülönböztető viselkedési tulajdonságok. Például, ethosz az indiánoké.

Arra is utalhatunk, hogy a zene milyen hatással van a hallgatók érzelmeire, viselkedésére, sőt viselkedésére. O ethosz kifejezi egy kulturális mozgalomra vagy műalkotásra jellemző értékrendet is.

ethosz kijelölheti azokat az erkölcsi, társadalmi és affektív jellemzőket is, amelyek meghatározzák egy adott személy vagy kultúra viselkedését. O ethosz az ötletek és szokások motiváló szellemére utal.

Retorikában az ethosz a meggyőzés egyik módja vagy egy érvelés összetevője, amelyet Arisztotelész jellemez. O ethosz a közönség befolyásolása a beszélő erkölcsi összetevője, jelleme vagy tekintélye. A többi alkatrész a logók (érvelés, ok) és a pátosz (érzelem felhasználása).

Teachs.ru

A Hardcore jelentése (mi ez, koncepció és meghatározás)

kemény egy angol szó, amely nem rendelkezik szó szerinti fordítással a portugál nyelven, de értel...

read more

A magántőke meghatározása (mi ez, koncepció és meghatározás)

A Private Equity egy angol kifejezés,Magáneszköz", egy befektetési alapok modalitása, amely jó mo...

read more

Az offshore meghatározása (mi ez, koncepció és meghatározás)

Offshore egy angol kifejezés és azt jelenti "távol a parttól", portugál fordításban. Pénzügyi ért...

read more
instagram viewer