G7: země, funkce, význam, historie, kritika

protection click fraud

Ó G7 (Skupina sedmi)je neformální fórum pro dialog, které sdružuje sedm nejrozvinutějších a nejprůmyslovějších zemí světa:

 • Kanada;

 • NÁS;

 • SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ;

 • Francie;

 • Itálie;

 • Německo;

 • Japonsko.

Skupina, která byla vytvořena v 70. letech 20. století, každoročně pořádá Summit G7, kde se diskutuje o současných otázkách velkého významu pro mezinárodní společenství. Předměty zahrnují ekonomické, politické a bezpečnostní otázky, jako je válka mezi Ruskem a Ukrajinou, až po zdravotní problémy, jako tomu bylo v případě pandemie covid-19.

Kromě sedmi oficiálních členů se Evropská unie účastní G7 jako nečíslovaný člen. K setkáním skupiny jsou zvány i další země. Brazílie se v této funkci zúčastnila sedmi summitů G7, z nichž poslední se konal v roce 2023 v Hirošimě v Japonsku.

Přečtěte si také:Nový světový řád — celosvětová geopolitická struktura charakterizovaná vznikem několika mocenských center

Shrnutí o G7

 • G7 je neformální fórum pro dialog, které tvoří sedm nejrozvinutějších a nejprůmyslovějších zemí světa.

 • instagram story viewer
 • Země, které jsou součástí G7, jsou: Kanada, Spojené státy americké, Velká Británie, Francie, Itálie, Německo a Japonsko.

 • Součástí G7 je také Evropská unie jako nečíslovaný člen.

 • Skupina diskutuje o aktuálních problémech velkého významu pro mezinárodní společenství, které se točí kolem os, jako je globální ekonomika, mezinárodní bezpečnost a lidská práva.

 • G7 má rotující předsednictví. Země, která přebírá tento post, je zodpovědná za organizaci summitu G7.

 • Summit G7 je každoročním setkáním fóra. Účastní se ho všichni členové a pozvané země a mezinárodní organizace.

 • V letech 1997 až 2014 bylo Rusko součástí fóra, které se tehdy nazývalo G8. Země byla pozastavena po anexi území Krymu.

 • Brazílie se jako host zúčastnila sedmi summitů G7, tím posledním byl summit v japonské Hirošimě v roce 2023.

 • Kritika G7 souvisí mimo jiné s rozhodováním, které prospívá zemím skupiny na úkor méně rozvinutých zemí.

Které země jsou součástí G7?

Skupina sedmi (G7), jak název napovídá, je oficiálně tvořena sedmi zeměmi:

 • Kanada;

 • NÁS;

 • SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ;

 • Francie;

 • Itálie;

 • Německo;

 • Japonsko.

Důležité:Kromě členských zemí fóra Evropská unie (politický a ekonomický blok tvořený 27 evropskými národy) byl pozván do skupiny v roce 1977 a od té doby tvoří G7 jako nečíslovaný člen. Během summitů skupiny jsou k účasti na některých jednáních zváni hlavy států a zástupci dalších zemí, které nejsou oficiálně součástí G7.

Jaká je role G7?

Úlohou G7 je téma diskuse aktuální a má pro komunitu velký význam Mezinárodní, s ohledem na rozhodování a vypracování koordinovaných politik, které mohou pomoci řešit konflikty a řešit problémy. Na jednáních skupiny se opakovaně objevují témata související s globální ekonomikou, mezinárodní bezpečností a lidskými právy.

Jak důležitý je G7?

G7 sdružuje sedm národů s největší silou vlivu v mezinárodní geopolitice, navíc s dominantními ekonomikami, které tvoří přibližně 45 % světového hrubého domácího produktu (HDP). Fórum také odpovídá prostředí, kam tyto země tzv. globálního severu (vyspělé země) mohou koordinovat své akce na současné problémy a rozvíjet politiky v různých oblastech s ohledem na to běžný.

Vzhledem k tomu můžeme říci, že G7 je důležitý, protože rozhodnutí přijatá jeho členy mají globální dopady apřímo či nepřímo ovlivňují všechny zeměs dopadem na politiku, ekonomiku nebo oblasti, jako je zdraví a životní prostředí.

Summit G7

Pracovní setkání konané během summitu G7 v Hirošimě v Japonsku v roce 2023. [1]
Pracovní setkání konané během summitu G7 v Hirošimě v Japonsku v roce 2023. [1]

Summit G7 je každoroční setkání hlav států a vedoucích představitelů sedmi členských zemí fóra, včetně Evropské unie. Během summitu G7 se koná několik setkání, na kterých se projednávají aktuální otázky globálního významu.

Během prvních setkání byla ekonomika hlavním středem zájmu zemí fóra. V současné době existuje větší rozmanitost pokrytých témat. Na nejnovějších summitech se jednalo o pandemie covid-19, válka mezi Ruskem a Ukrajinou a globální klimatické problémy. Na konci každého Setkání je vypracován dokument úředník, který shrnuje všechny body projednávané během jednání. Stejná zpráva zaznamenává rozhodnutí přijatá členy skupiny.

Každý summit se koná v zemi, která právě předsedá fóru. Role prezidenta G7 se každý rok otáčí a mění. Aktuálně předsedá Japonsko, proto se summit v roce 2023 konal v zemi, přesněji ve městě Hirošima.

Summitu G7 se neúčastní pouze členové fóra. Je běžné, že vedoucí představitelé jiných zemí a mezinárodních organizací (OSN, WTO, OECD, MMF atd.) jsou zváni, aby sledovali některé z diskusí a účastnili se určitých pracovních setkání. Na posledním setkání skupiny byly mezi hosty země jako Austrálie, Brazílie, Vietnam, Kamerun a Jižní Korea.

Jaké jsou rozdíly mezi G7 a G8?

Hlavním rozdílem mezi G7 a G8 je přítomnost Ruska. Země se oficiálně připojila k fóru v roce 1998, kdy se stala Skupina osmi (G8). Anexe Krymu Ruskem v roce 2014 však vedla k vyloučení země ze skupiny na dobu neurčitou.

Vedoucí představitelé zemí G8 a Evropské unie během summitu, který se konal v roce 2000 v Japonsku. [2]
Lídři zemí G8 a Evropské unie během summitu, který se konal v roce 2000 v Japonsku. [2]

Zde je důležité připomenout, že Krym je poloostrov ležící jižně od Ukrajiny a od roku 1954 byl součástí ukrajinského území jako autonomní republiky. Vývoj Napětí mezi Ruskem a Ukrajinou vyvrcholila válkou, která začala v roce 2022 a stále trvá. Tento konflikt byl na programu summitu G7 v roce 2023 a vyvolal nové sankce uvalené na Rusko.

Historie G7

Historie G7 začíná v 70. letech 20. století, kdy byla globální geopolitika a především vyspělé země poznamenány politickými krizemi uvnitř teritorií a prvním ropným šokem, který přímo ovlivnil stabilitu trhu Mezinárodní. V roce 1973 se uskutečnila některá neformální setkání mezi zástupci Spojených států, Francie, Velká Británie a Západní Německo, kde se diskuse točily především kolem ekonomických témat.

V roce 1975 svolal tehdejší francouzský prezident Valéry Giscard d'Estaing a německý premiér Helmut Schmidt schůzku, na které se diskutovalo o tématech relevantních pro ekonomický kontext té doby. Setkání se konalo na zámku Rambouillet a kromě Francie se ho zúčastnilo pět zemí: Spojené státy americké, Spojené království, Německo, Japonsko a Itálie. Toto bylo považováno za první a jediné setkání G6. Spojené státy požádaly o vstup Kanady do fóra v roce 1976 a téhož roku se konal první summit G7.

Rusko se připojilo k setkáním G7 v roce 1994, který integroval většinu diskusí na summitu v Denveru (Spojené státy americké) v roce 1997. V následujícím roce se G7 díky účasti Ruska stala G8. Jak jsme viděli dříve, země přestala být členem fóra po anexe z Krymu.

Viz také: G20 — hlavní fórum pro mezinárodní hospodářskou spolupráci

Brazílie a G7

Brazílie byla po 14leté přestávce opět pozvána k účasti na summitu G7. Pozvánka byla k účasti na setkání, které se konalo v roce 2023 v japonském městě Hirošima. Analytici tento krok považují za pokus vyspělých zemí G7 přiblížit se rozvíjejících se zemí, a proto byli také vůdci ostatních rozvojových ekonomik Hosté. Jiné výklady také spojují účast Brazílie s dialogy o konflikt v Evropě mezi Ruskem a Ukrajinou.

Světoví lídři, mezi členy a hosty, na summitu G8, který se konal v Petrohradu v Rusku v roce 2006. [3]
Světoví lídři, mezi členy a hosty, na summitu G8, který se konal v Petrohradu v Rusku v roce 2006. [3]

První účast Brazílie na summitu G7 (který v té době byla G8) se konala v roce 2003, během setkání konaného ve Francii a ve stejném období, ve kterém brazilská ekonomika vznikala na mezinárodní scéně a získávala stále větší prostor mezi rozvíjejícími se zeměmi. Nové účasti se uskutečnily v roce 2005 (Spojené království), v roce 2006 (Rusko), v roce 2007 (Německo), v roce 2008 (Japonsko) a v roce 2009 (Itálie). Do teď, země již byl součástí sedm summity G7.

Kritika G7

G7 je skupina tvořená některými z největších a nejvlivnějších ekonomik světa. Tyto země hrají ústřední roli v geopolitickém scénáři a Hlavní výtky směřují k faktu dto je krozhodnutí, která mají být učiněna na základě svých vlastních zájmů, pomineme-li negativní dopady a potíže, které mohou mít zaostalé země a další národy po celém světě.

Dalším kritizovaným bodem je skutečnost, že Čína neintegruje fórum jako člena, ačkoli to je největší rozvíjející se ekonomika a druhá největší ekonomika na světě, za jediný Spojené státy.

Diskutuje se také o tom, že mnoho otázek, které členové G7 vznesli během svých schůzí;žil původ v samotném jednání těchto zemí v historické minulosti, zejména ve vztahu k využívání přírodních zdrojů na jiných územích.

obrazové kredity

[1] Ricardo Stuckert / Palác Planalto / Wikimedia Commons (reprodukce)

[2] Kreml / Úřad pro tisk a prezidentské informace / Wikimedia Commons (reprodukce)

[3] Kreml / Úřad pro tisk a prezidentské informace / Wikimedia Commons (reprodukce)

Prameny

AFP. G7, neformální setkání velmocí. Novinky UOL, 2018. K dispozici v: https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2018/06/09/o-g7-uma-reuniao-informal-de-grandes-potencias.htm.

AZEVEDO, Rayanne. Smysl návratu Brazílie do G7 po 14 letech. Deutsche Welle (DW), 2023. K dispozici v: https://www.dw.com/pt-br/o-significado-do-retorno-do-brasil-ao-g7-depois-de-14-anos/a-65678501.

BICKER, Laura. Proč G7 pozvala Brazílii a 7 dalších zemí na summit do Japonska. Zprávy BBC, 2023. K dispozici v: https://www.bbc.com/portuguese/articles/c727yzypv8xo.

Summit G7 v Hirošimě 2023. K dispozici v: https://www.g7hiroshima.go.jp/en/.

LEBLANC, Paul. Zjistěte, co je G7 a jaký je význam tohoto summitu světových lídrů. CNN, 2021. K dispozici v: https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/saiba-o-que-e-o-g7-e-qual-a-importancia-dessa-cupula-de-lideres-mundiais/.

LUCCI, Elian Alabi. Území a společnost v globalizovaném světě, 2: středoškolské vzdělání. São Paulo: Saraiva, 2016.

ESEJ. Pochopte, co je G7 a jaké jsou rozdíly mezi G8 a G20. Folha de S. Paulo, 2023. K dispozici v: https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2023/05/entenda-o-que-e-o-g7-e-quais-sao-as-diferencas-para-o-g8-e-o-g20.shtml.

FEDERÁLNÍ SENÁT. Komunikační příručka Secom: G7 a G8. Federální senát, [S.I.]. K dispozici v: https://www12.senado.leg.br/manualdecomunicacao/guia-de-economia/g7-e-g8.

Od Palomy Guitarrara
Učitel zeměpisu

Teachs.ru

Co je lateralizace?

Laterizace je proces, ve kterém přízemní hromadí velké množství hydratovaných oxidů železa nebo h...

read more

Oktan. oktanový index

Oktan je odolnost vůči detonaci určitého paliva používaného v motorech v Ottově cyklu. Čím vyšší ...

read more

Průkopnický duch portugalského moderního státu. Portugalský moderní stát

Portugalsko byla první zemí, která se podívala mimo Evropa řešení problémů, kterými jsem procháze...

read more
instagram viewer