Země. Všechny země a jejich charakteristiky.

protection click fraud

Oficiální koncept rodiče byla definována Mezinárodní úmluvou z Montevidea, která se konala v roce 1933, a odkazuje na politickou jednotku, která má: a) území definované, b) zavedená forma vlády, c) schopnost obchodně a politicky navazovat vztahy s jinými národy a d) uznání ostatních zemí.

Můžeme si tedy všimnout, že země nemusí nutně odpovídat určitému etniku nebo národu. homogenní, vzhledem k tomu, že většina stávajících zemí se skládá z několika národů nebo etnických skupin odlišný. V některých případech existují skupiny, které se snaží konsolidovat své vlastní území za účelem vytvoření vlastní země, jako např Kurdové, největší národ na světě bez konstituované vlasti, a Katalánci a Baskové, kteří usilují o svou územní nezávislost a vztah k Španělsko.

Oficiálně je 193 zemí připojených k OSN (OSN), která má pravomoci dokonce schválit ústavu nebo uznání nové země. Aby se tak stalo, je nejprve nutný souhlas dvou třetin Valného shromáždění, tvořeného všemi členskými státy, poté musí dojít ke schválení Valného shromáždění. Rada bezpečnosti, tvořená pěti stálými členy (Spojené státy americké, Čína, Francie, Velká Británie a Rusko) a pěti prozatímními členy, zvolenými každých pět let starý.

instagram story viewer

Nepřestávej teď... Po reklamě je toho víc ;)

Stojí za to připomenout, že existují země, které o uznání usilují, jako je Palestina a Tchaj-wan. Ten, kdo naposledy dosáhl tohoto uznání, byl Jižní Súdán, která se v roce 2011 stala nezávislou zemí.

Mnoho lidí má tendenci zaměňovat pojem země s pojmem stát. Stát je právní institucí složenou z lidu, území a vlády, kterou spravují tři složky: výkonná, zákonodárná a soudní. Země na druhé straně zahrnuje geografické, historické, kulturní, ekonomické, přírodní charakteristiky a další prvky, což z tohoto výrazu dělá obecnější termín.

V této části proto bude cílem představit hlavní charakteristiky všech aktuálně konsolidovaných zemí, jako jsou demografické údaje, ekonomické, teritoriální, geografické, mimo jiné, s důrazem na informace, jako je HDP (hrubý domácí produkt), HDI (index lidského rozvoje) a jiné údaje.

Projděte si sekci a poznejte svět trochu víc!


Autor: Rodolfo Alves Pena
Vystudoval geografii

Teachs.ru

Východní Evropa: Země, které vytvořily SSSR - část

Fragmentace SSSR ukončila model ekonomického plánování ve všech republikách, které formovaly sově...

read more

Východní Evropa: Země, které vytvořily SSSR - část II

Na konci roku 1990 získal sovětský prezident Michail Gorbačev Nobelovu cenu za mír za úsilí o dem...

read more

Východní Evropa: Země, které vytvořily SSSR

Vytvoření SNS v roce 1991 udržovalo vliv Ruska na strategická rozhodnutí pro národy, které tvořil...

read more
instagram viewer