Anomální slovesa. Studium sloves: co jsou anomální slovesa?

protection click fraud

Sloveso je jednou z nejzajímavějších tříd gramatiky a zároveň jednou z nejobtížnějších! Přes jejich složitost lze slovesa snáze studovat prostřednictvím jejich klasifikace: pravidelné, nepravidelné, vadný, hojný a anomální. Dnes si povíme něco více o anomálních slovesech, což je zajímavý jev v portugalštině.

Víme, že pravidelná slovesa se nazývají proto, že zapadají do pevných modelů slovní konjugace, to znamená, že při konjugaci nepodstoupí změny v kmenech a koncích. již nepravidelná slovesa obdržíte toto jméno, protože při konjugaci vykazují změny v radikálech a koncích. Mezi nepravidelná slovesa patří anomální slovesa, která mají ve své konjugaci různé primární radikály. Jste zmateni? Pojďme vysvětlit tento příběh přímo vám.

Tento typ slovesa nemá při konjugaci pouze jeden kmen. Slovesa jít a být jsou příklady neobvyklých sloves. Hodinky:

šel jsem

Jste šel

Šli jsme

on / ona byla

on / ona šla

Já jsem

Ty jsi

On je

Budeme

nech ho být

My jsme šli

Možná jste si všimli, že radikály ve výše uvedených konjugacích prošly velkými změnami, když porovnáme konjugace takzvaných „normálních“ sloves, že? Neexistuje žádné pravidlo, které by určovalo tyto změny, a proto se jim říká anomálie. Zobrazit pouze význam slova „anomální“ podle slovníku:

instagram story viewer

Anomální: z latiny anomální, -, -A, z řečtiny anomální, -na, což se nedělá podle zákonnosti, nerovné, vrtkavé, vrtošivé.


Anomální slovesa zcela unikají ze vzorů slovní konjugace!

Další kuriozita: Sloveso být vzniká spojením dvou dalších: že (což znamená být) a vidět (což znamená zůstat, zůstat, být). Sloveso jít je tvořen spojením tří latinských sloves: jít (což znamená jít), přebrodit (což znamená chodit, chodit) a uprchnout (což znamená ústup, útěk). Proto, protože jsou výsledkem přidání jiných sloves, slovesa být a mít při konjugaci více než jeden kmen.

Viděl jsi? Studium sloves může být velmi zajímavé!


Luana Castro
Absolvoval v dopisech

Teachs.ru
Slovesa s více než jedním regentstvím. Zvláštní případy slovesné nadvlády

Slovesa s více než jedním regentstvím. Zvláštní případy slovesné nadvlády

Tady opět společně poznáváme trochu víc toho, co pro nás náš jazyk čeká, vzhledem k důležitosti t...

read more
Pravidelná slovesa: co to je, struktura, příklady

Pravidelná slovesa: co to je, struktura, příklady

Vypravidelná slovesa jsou konjugované podle a stejný vzor, to znamená, že slovesný kmen se nemění...

read more
Verš, sloka a rým. Vlastnosti poezie, sloky a rýmu

Verš, sloka a rým. Vlastnosti poezie, sloky a rýmu

Jak víme, poetický text se liší od textu napsaného v próze (ten, který obsahuje začátek, střed a ...

read more
instagram viewer