Yerli Sıfatların Anlamı (Nedir, Kavramı ve Tanımı)

Gentile olarak da adlandırılan vatan sıfatları, ülkeleri, bölgeleri, eyaletleri, şehirleri ve diğ...

read more

Eşitliğin Anlamı (Nedir, Kavram ve Tanım)

eşitlik fark yok. Eşitlik, tüm parçaların aynı koşullar altında olması, aynı değere sahip olması ...

read more
Noktalama işaretleri: bunlar nedir ve nasıl kullanılır

Noktalama işaretleri: bunlar nedir ve nasıl kullanılır

Nokta (.): Noktanın sonunu belirten ve kısaltmalarda kullanılan uzun duraklama. Ünlem işareti (!)...

read more

Davranışın Anlamı (Nedir, Kavram ve Tanım)

davranış bir bir bireyin veya grubun davranış biçiminin tezahürü toplumdan önce, takip eden inanç...

read more

6 Öyküleyici metnin özellikleri

Öyküleyici metin, karakterlerin belirli bir mekanda ve belirli bir süre boyunca hareket ettiği, g...

read more

Kısmi Anlamı (Nedir, Kavram ve Tanımı)

kısmi nedir toplamın bir kısmına karşılık geliryani bir bütüne ait olmasıdır. Bir kısmi yargı gen...

read more
Öznenin Anlamı (Nedir, Kavram ve Tanım)

Öznenin Anlamı (Nedir, Kavram ve Tanım)

konu şu doğrudan fiil ile etkileşime giren bir cümlenin parçası (nadir istisnalar dışında), ayrış...

read more

Descendant'ın Anlamı (Nedir, Kavram ve Tanım)

soyundan gelen araçlar "yokuş aşağı" veya "yokuş aşağı". Genellikle insanlar arasındaki akrabalık...

read more

Diplomatın Anlamı (Nedir, Kavram ve Tanımı)

diplomat Diplomasi pozisyonunda bulunan, bir ulusun çıkarlarını yurtdışındaki diğer ülkeler nezdi...

read more

Kötü Karakterin Anlamı (Nedir, Kavramı ve Tanımı)

Kötü karakter, karakteri niteleyen bir sıfattır. olumsuz, şüpheli bir karaktere sahip, sadakatsiz...

read more

Fleeting'in Anlamı (Nedir, Kavram ve Tanımı)

Kısa süren Portekizce dilinde Latince terimden türeyen iki cinsiyete ait bir sıfattır. fugaxve bu...

read more

Fikir makalesi: özellikler, yapı ve nasıl başlanacağı

Bir görüş parçası bir görüşlü metin. Bu tür makalelerde yazar, bir konu hakkında kendi bakış açıs...

read more
instagram viewer