Definisjon av shintoismen (hva det er, konsept og definisjon)

Shinto er en religiøs tro som dukket opp i Japan, dannet av en serie legender og myter som forkla...

read more
Betydningen av Iemanjá (Hva det er, konsept og definisjon)

Betydningen av Iemanjá (Hva det er, konsept og definisjon)

Iemanjá er en kvinnelig orixá (afrikansk guddom) av religioner Candomblé og Umbanda. Navnet komme...

read more

Hva er buddhisme: betydningen av den buddhistiske religionen

Buddhisme er en religion og filosofi Orientals, grunnlagt av Siddhartha Gautama Buddha.DE buddhis...

read more

Betydningen av protestantisk reformasjon (hva det er, begrep og definisjon)

DE Protestantisk reformasjon var bevegelsen av kirkefornyelse ledet av Martin Luther. Det fant st...

read more
Betydningen av Oxossi (hva det er, konsept og definisjon)

Betydningen av Oxossi (hva det er, konsept og definisjon)

Oxossi er en guddom av afrikanske religioner, også kjent som orixá, som representerer kunnskap og...

read more

Betydningen av Rose of Saron (Hva det betyr, konsept og definisjon)

Rose of Saron er en bibelsk uttrykk som finnes i Det gamle testamente i Song of Songs 2: 1. I noe...

read more

Betydningen av Kwanzaa (Hva det er, konsept og definisjon)

Kwanzaa er en kulturell og religiøs feiring typisk for afroamerikansk kultur, feiret mellom dager...

read more
Fixisme: hva er det, opprinnelse, fixisme X evolusjonisme

Fixisme: hva er det, opprinnelse, fixisme X evolusjonisme

Det er den ikke-religiøse teorien om at arter som lever i dag, er identiske med de tidligere.Fixi...

read more
Betydningen av tibetansk buddhisme (hva det er, konsept og definisjon)

Betydningen av tibetansk buddhisme (hva det er, konsept og definisjon)

Tibetansk buddhisme er en del av buddhismen, kjent for å ha en mer utpreget mystisk karakter, utt...

read more

Betydningen av Amen (hva det er, konsept og definisjon)

Amen er et begrep i Hebraisk, pleide å hevde eller holde seg til noe. Amen er et interjeksjon som...

read more

Betydningen av Jesus (hva det betyr, begrep og definisjon)

Jesus, er et navn med hebraisk opprinnelse som betyr frelser. De første kildene til informasjon o...

read more

Betydningen av spiritisme (hva det er, konsept og definisjon)

Spiritisme, Kardecism eller Kardecist Spiritism er en religiøs lære av filosofisk og vitenskapeli...

read more
instagram viewer