Verdenskart: kontinenter, land og hav

Verdenskart: kontinenter, land og hav

O kart-verden eller verdenskart er en kartografisk fremstilling som viser kloden i sin helhet.Den...

read more
Bernini: biografi, hovedverk og karakteristikker

Bernini: biografi, hovedverk og karakteristikker

Gian Lorenzo Bernini (1598-1680) var en italiensk billedhugger og arkitekt som regnes som det stø...

read more

Betydningen av homiletikk (hva det er, konsept og definisjon)

homiletikk anses å forkynnelseskunst, dvs, bruke retorikkens prinsipper for det spesifikke formål...

read more

Betydning av tilbedelse (hva det er, konsept og definisjon)

tilbedelse er vise stor beundring for noe eller noen, det vil si at det viser dyp respekt, det ha...

read more

Betydning av dåp (hva det er, begrep og definisjon)

Dåp er navnet på renselses- og innvielsesritual som praktiseres i flere religioner, hovedsakelig ...

read more

Betydningen av Reteté (Hva det er, konsept og definisjon)

Reteté eller Retété er en fysisk manifestasjon praktisert under gudstjenester, hovedsakelig de so...

read more

Betydningen av proselytisme (hva det er, konsept og definisjon)

Proselytism er handling eller forsøk på å prøve å konvertere en eller flere mennesker til fordel ...

read more
Alt om Mexico

Alt om Mexico

O Mexicooffisielt De forente meksikanske stater, ligger i Nord-Amerika. Det grenser til Amerikas ...

read more
Manuel Bandeira: biografi, verk og beste dikt

Manuel Bandeira: biografi, verk og beste dikt

Manuel Bandeira han var en brasiliansk forfatter, i tillegg til professor, kunstkritiker og litte...

read more

Betydningen av ateist (hva det er, konsept og definisjon)

ateist er hvem ikke tro på Gud eller i noe "høyere vesen". Ordet kommer fra gresk “ateos”Som bety...

read more
Virginia Woolf: biografi og hovedverk

Virginia Woolf: biografi og hovedverk

Virginia Woolf (1882-1941) var en moderne engelsk forfatter. Den hadde en overveiende rolle i den...

read more

Betydningen av de 10 budene fra Gud (hva de er, begrep og definisjon)

I Bibelen er det ti bud eller dekalog, som består av 10 regler som ble gitt av Gud for hans folk,...

read more
instagram viewer