Religieuze waarden: wat ze zijn en hoe ze gevormd worden (met voorbeelden)

Religieuze waarden zijn principes en normen die het handelen sturen van mensen die dezelfde religie delen.

Religieuze waarden zijn ook morele waarden, gerechtvaardigd door het geloof en geassocieerd met de leer van een religieuze doctrine. Deze waarden kunnen variëren afhankelijk van wat, cultureel, een religie bouwt als basis voor het gedrag van haar volgelingen.

Ze fungeren als een gids voor menselijk gedrag, voor relaties tussen mensen en als een vorm van vereniging tussen individuen en God (of goden, in polytheïstische religies).

Sommige waarden kunnen echter gemeenschappelijk zijn voor verschillende religies, zoals: liefde, solidariteit, respect en het geloof zelf. Deze waarden leiden het handelen van mensen en zijn direct gerelateerd aan de leer van elk van de religieuze tradities.

Religieuze waarden versterken dus gedrag, kwaliteiten en kenmerken die wenselijk zijn voor de gelovigen van elk van de religies.

Religieuze tradities en hun waardesystemen

Elke religie heeft zijn eigen tradities en ontwikkelt daardoor zijn eigen waardesysteem.

instagram story viewer

Religies als het christendom, het jodendom en de islam hebben een sterke band met het idee van respect voor religieuze wetten en reinheid.

Religies als Boeddhisme, Hindoeïsme, Candomblé en Umbanda daarentegen hebben een sterkere band met de natuur. Waarden die verband houden met harmonie en balans zijn dus van groot belang.

Dit wil niet zeggen dat er waarden zijn die uniek zijn voor een religie. Religieuze waarden zijn meestal transversaal en gemeenschappelijk voor religies.

Omdat ze echter worden gekenmerkt door de tradities van elk van de religies, kunnen sommige kenmerken voorrang krijgen boven andere bij de constructie van waarden.

Religies die reïncarnatie toelaten, zien zuiverheid bijvoorbeeld als onderdeel van een evolutionair proces dat verband houdt met de evolutie van de geest. Ondertussen waarderen religies waarin er geen reïncarnatie is zuiverheid in hun verzet tegen zonde en verdoemenis.

Verschillende religieuze tradities delen echter humanistische principes, waardoor sommige religieuze waarden gemeenschappelijk zijn voor alle waardesystemen.

Bekijk ook wat ze zijn menselijke waarden en morele waarden.

Voorbeelden van religieuze waarden

 • Vertrouwen
 • liefde tot God
 • Toewijding
 • respect voor anderen
 • Liefdadigheid
 • Hoop
 • Vrede
 • Doorzettingsvermogen
 • Voorzichtigheid
 • Medeleven
 • Gehoorzaamheid
 • Dol zijn op
 • Solidariteit

Zie ook:

 • Ethische waarden
 • Voorbeelden van menselijke waarden
 • Voorbeelden van morele waarden
 • Ethiek en moreel
 • Voorbeelden van ethiek en moraal
 • Ethiek en burgerschap
 • ethiek
 • Moreel
Teachs.ru
Oude filosofie: concept, scholen, historische context en filosofen

Oude filosofie: concept, scholen, historische context en filosofen

Oude filosofie is de periode tussen de opkomst van de filosofie in de zevende eeuw voor Christus ...

read more

Wat is gezond verstand?

Gezond verstand is de kennis die mensen opdoen uit gebruiken, ervaringen en dagelijkse ervaringen...

read more

Betekenis van empirisme (wat het is, concept en definitie)

Empirisme is een filosofische stroming wie gelooft in? menselijke ervaringen als de enige verantw...

read more
instagram viewer