Wat zijn rijmpjes

protection click fraud

rijmpjes zijn geluidsherhalingenvocaal of medeklinker (of beide gecombineerd) die met regelmatige tussenpozen in een tekst voorkomen. Het is een geluidsbron die veel wordt gebruikt door dichters. Naast metrificatie, assonantie en alliteratie zijn rijmpjes verantwoordelijk voor de muzikaliteit van poëtische teksten.

Over het algemeen komen rijmpjes voor aan het einde van verschillende verzen, zoals in dit beroemde sonnet van Camões:

Liefde is een vuur dat brandt zonder te zieneh,
het is een wond die pijn doet, en dat doet het niethield van;
het is een tevredenheidskortinghield van,
het is pijn die gek maakt zonder deeh.

Merk op dat het eerste couplet rijmt op het laatste, aangezien er een klankgelijkheid is aan het einde van de laatste twee woorden van elk van deze verzen: "ver" en "doener". De twee verzen in het midden rijmen ook, omdat ze allebei eindigen met dezelfde klanken: "voelen" en "ontevredenheid".

Maar het rijm kan ook binnen hetzelfde vers voorkomen. Laten we eens kijken naar dit vers van de Braziliaanse symbolistische dichter Alphonsus de Guimaraens:

instagram story viewer

hoe ruiken ze?de de eerste rsde!

Als we naar de woorden "ruiken" en "rozen" kijken, zullen we zien dat, beginnend bij de beklemtoonde lettergreep, beide dezelfde klank hebben. Ze rijmen dus.

Maar er zijn interne rijmpjes die voorkomen tussen verschillende verzen. Laten we eens kijken naar dit voorbeeld uit het gedicht "A Judia", van de Portugese romantische dichter Tomás Ribeiro:

Engel zonder land, fee errvoordat,
Dichtbij of ver wegvoordat dat je van mij weggaat,
ik zal je missen infonog steeds,
Hebreeuws lnog steeds, wie is aan het slapen.

Zie hoe "dwalen" aan het einde van het eerste couplet rijmt op "distant", dat in het midden van het volgende couplet staat. Hetzelfde gebeurt in het derde en vierde vers.

Naast deze zijn er nog veel meer soorten rijmpjes. Er is zelfs een specifieke naam voor verzen waar geen rijm op staat: witte of losse verzen.

soorten rijm

De indeling is gemaakt volgens vier aspecten: positie (in de strofe en op de rug), kwaliteit, klank en intensiteit.

1. Indeling in relatie tot de positie in de strofe en op de rug

Externe rijm (laatste)

Het externe of laatste rijm is het rijm dat aan het einde van de verzen staat. Er zijn enkele soorten externe rijmpjes, afhankelijk van hun rangschikking in het gedicht: parallel, tegenovergesteld, afwisselend, gemengd en voortgezet.

Parallelle rijmpjes (gepaard): zijn die voorkomen in paren volgens het AABB-schema; dat wil zeggen: bij een kwatrijn (vers met vier verzen) staan ​​de rijmpjes tussen de eerste twee verzen (A) en tussen de laatste twee (B).

Voorbeeld:

Mijn zoon, toren meer hoog (DE)
Waar komt mijn liefde vandaan verheft zich. (DE)
Blauwe amfora, waar de incenso (B)
van dromen komt voort uitenso. (B)

“Recolta das Estrelas”, Cruz e Sousa

Tegengestelde rijmpjes (geïnterpoleerd): gekenmerkt door de combinatie van ABBA-achtige verzen; dat wil zeggen: bij een kwatrijn staan ​​de rijmpjes tussen het eerste en laatste couplet (A) en tussen de twee in het midden (B).

Voorbeeld:

Weg van de steriele onrust van de rWauw, (EEN)
Benedictijner, schrijf! in de schelpego (B)
Van het klooster, in stilte en sossego, (B)
Werk, en volhard, en vijl, en lijd, en alleenWauw! (DE)

"Aan een dichter", Olavo Bilac

Afwisselende rijmpjes (kruisjes): afwisselende of gekruiste rijmpjes worden gekenmerkt door het ABAB-schema; dat wil zeggen: in het geval van een kwatrijn staan ​​de rijmpjes tussen het eerste en derde couplet (A) en tussen het tweede en vierde (B).

Voorbeeld:

Zoals het kind dat baadde in prjaren geleden (DE)
Zoek naar de oorbel die je de r. heeft gebrachtja, (B)
Mijn ziel wil ons doen herrijzenjaren geleden (DE)
Een van de lelies die de lucht verdorde.ja. (B)

"Minhalma is verdrietig", Casimiro de Abreu

Gemengde (gemengde) rijmpjes: gemengde of gemengde rijmpjes volgen, in tegenstelling tot de andere soorten rijmpjes die hierboven zijn beschreven, geen bepaald patroon.

Voorbeeld:

Ik vertrek naar Pasargada
Hier ben ik niet blij
Er bestaan ​​is een avontuur
Zo onbelangrijkhield van
Moge Joana de Waanzinnige van Spanje
koningin en valse demhield van
Komt om tegen te zijnhield van
schoondochter die ik nooit heb gehad

“Ik vertrek naar Pasárgada”, Manuel Bandeira

vervolg rijm: het is de herhaling van dezelfde klank in een lange passage of zelfs in een heel gedicht.

Voorbeeld:

Voor dit brood om te eten, voor deze verdieping om te slapenGaan
Het certificaat om geboren te worden en de concessie om te glimlachenGaan
Om me te laten ademen, om me te laten bestaanGaan
God zegene je

"God betaal je", Chico Buarque

zie de betekenis van strofe het is de Vers betekenis.

intern rijm

Het binnenrijm kan in principe op twee manieren voorkomen: binnen een enkel couplet of tussen twee coupletten. Er zijn enkele soorten interne rijmpjes: gekroond, alliteratief en geketend.

gekroond rijm: is een soort intern rijm dat binnen hetzelfde couplet plaatsvindt.

Voorbeeld:

In de puinhoop, wat een verrijkingece, treinece wil haardat...

"Een droom", Eugénio de Castro

alliteratief rijm: ook wel alliteratie genoemd, gekenmerkt door de expressieve herhaling van medeklinkers in een of meer verzen.

Voorbeeld:

DE zoschouder vanenkel en alleenultiemeenkel en alleenrouwzo

"PANDEMONUM", Cruz e Sousa

zie de Definitie van alliteratie.

gekoppeld rijm: geketend rijm treedt op wanneer klankcombinaties voorkomen aan het einde van een couplet en in het midden van het volgende couplet.

Voorbeeld:

De stijgende ziel bloeit bze,
puur, zingenze, dauw, levend,
hebben meer aroma's en zijn meer vormde,
dat de arme rde in een gevangen tuin.

"Bloemen van de ziel", Tomás Ribeiro

2. Kwaliteitsbeoordeling

slecht rijm: is er een waarin twee woorden van dezelfde grammaticale klasse rijmen.

Voorbeelden:

 • Zelfstandig naamwoord met zelfstandig naamwoord: pnaar de/melnaar de
 • Werkwoord met werkwoord: Gaan/sorrGaan
 • Bijwoord met bijwoord: oefenenhield van/lentamhield van

rijk rijm: is er een waarin de rijmende woorden tot verschillende grammaticale klassen behoren.

Voorbeelden:

 • Zelfstandig naamwoord met werkwoord: rua/sua
 • Bijvoeglijk naamwoord met bijwoord: stil/te veel
 • Werkwoord met bijvoeglijk naamwoord: sit/believer

zeldzaam rijm: ook wel kostbaar genoemd, bestaat uit een uitzonderlijke combinatie van woorden. Dit is een onwaarschijnlijke associatie, vrij moeilijk te vinden.

Voorbeeld:

De glorie die ons leidt is zo veel
In onze liefde voor selectie, diep,
Dat (ik hoor in de verte het orakel van Eleusis)

Als ik op een dag de jouwe was en jij de mijne,
Onze liefde zou een wereld ontwerpen
En uit jouw schoot zouden ze geboren wordenmaakt gebruik van...

“Klei”, Raul de Leoni

3. beoordeling in relatie tot geluid

klinkende rijm: ook wel medeklinker genoemd, is er een waarin de klankcombinatie compleet is. Vrijwel alle hierboven genoemde rijmvoorbeelden passen in deze classificatie.

Voorbeelden:

 • positiedan/cimdan
 • Row/prow
 • Amnu/nnu

bot rijm: ook wel assonant genoemd, het is gemaakt van een gedeeltelijke combinatie van klanken: er is alleen overeenstemming tussen klinkers in de beklemtoonde lettergreep van woorden. Dit rijm kan een assonantie worden genoemd.

Voorbeelden:

 • MDeyah/fDeGaan
 • Ljijnaar/escjijro
 • aguennt/tenmpo

Rijm onvolmaakt: Doet zich voor wanneer de geluidscombinatie niet perfect is, dat wil zeggen wanneer de gecombineerde geluiden vergelijkbaar zijn, maar niet hetzelfde. Bijvoorbeeld: een combinatie van een open klinker ("céu") met een gesloten klinker ("learnenu").

Voorbeelden:

 • Çme/aprendme
 • Mulaat/predilaat
 • aurnu/sedutnu

4. Intensiteitsclassificatie

hoog rijm: combinatie van oxytone woorden klinkt.

Voorbeeld:

Zon/haak

serieus rijm: combinatie van paroxytone woorden klinkt.

Voorbeeld:

Deel/Mars

raar rijm: combinatie van proparoxytone woorden klinkt.

Voorbeeld:

Kunststof/elastisch

Zie ook:

 • betekenis van poëzie
 • betekenis van gedicht
 • Betekenis van taalfiguren
 • Alles wat je moet weten over Cijfers van Taal
Teachs.ru

Chronicles: kenmerken, typen en voorbeeld

De kroniek is een tekstgenre dat wordt gekenmerkt door: korte teksten, van eenvoudige taal en die...

read more

Zelfstandig naamwoord van twee geslachten

O zelfstandig naamwoord met twee geslachten, ook wel common of two genoemd, is een soort uniform ...

read more

Zin, gebed en periode

Hoewel veel mensen de termen zin, zin en punt als synoniemen gebruiken, hebben ze verschillende c...

read more
instagram viewer