პოპულარული მნიშვნელობები (76)

protection click fraud
არქიტექტურის მნიშვნელობა

არქიტექტურა არის შენობის ან შენობის გარემოს დიზაინის ხელოვნება და ტექნიკა. ეს არის მხატვრული და ტექნიკური პროცესი, რომელიც მოიცავს ორგანიზებული და შემოქმედებითი ფართების შექმნას საცხოვრებლად ...

რამდენად მნიშვნელობა აქვს

როგორ არის ზმნიზედა პორტუგალიურ ენაში, რომელიც მომდინარეობს ლათინური სიტყვიდან quam და რომელიც შეიძლება ნიშნავდეს რამდენად, რა, როგორ, რამდენად, რა ხარისხით. გრამატიკული თვალსაზრისით, რა არის სიტყვა, რომელიც ასევე ...

Spin Off- ის განმარტება

Spin-off, რომელსაც ასევე დერივაციას უწოდებენ, არის ტერმინი, რომელიც გამოიყენება იმ წინააღმდეგი, რაც ადრე განვითარებული ან გამოკვლეული იყო. იგი გამოიყენება რამდენიმე სფეროში, როგორიცაა ბიზნესი, ...

ბლეზის განმარტება

Blasé (ან blasée, თავისი ქალური ფორმით) არის ზედსართავი სახელი ფრანგულ ენაში, რომელიც კლასიფიცირდება სკეპტიკოსი, აპათიური ან გულგრილი ადამიანის დამოკიდებულება. ეს სიტყვა არის ზმნის ფორმა ...

ინფორმაციული ტექნოლოგიის განმარტება

ინფორმაციული ტექნოლოგია (ასევე აბრევიატურა IT- ით) არის სფერო, რომელიც კომპიუტერს იყენებს, როგორც სხვადასხვა ინფორმაციის წარმოების, გადაცემის, შენახვის, წვდომისა და გამოყენების საშუალებებს. როგორ ტექნოლოგია ...

instagram story viewer

დღის განსაზღვრა

დღისით არის ზედსართავი სახელი, რომელიც განსაზღვრავს მოვლენებს ან საქმიანობებს, რომლებიც განხორციელდა 24 საათის განმავლობაში; დღიური. ტერმინი დღიური ასევე გამოიყენება იმის დასადგენად, თუ რა ხდება დღის განმავლობაში, ანუ ...

რაციონალური განმარტება

რაციონალური არის ზედსართავი სახელი ლათინური ტერმინიდან "rationalis" და გამოიყენება აღწერილი ადამიანისთვის, ვინც ნიჭიერია და იყენებს მიზეზს, ვინც მსჯელობს, რომელიც გონივრულია, შეესაბამება აზრს. რაციონალურია ის, რომ ...

საშემოსავლო გადასახადის განმარტება

საშემოსავლო გადასახადი ნიშნავს მუშა წლის ან კომპანიის შემოსავალს ჩამოჭრილ წლიურ თანხას და გადაეცემა ფედერალურ მთავრობას და ფასდაკლების პროცენტს ადგენს თითოეული ქვეყნის მთავრობა სად არის...

ფულადი სახსრების მოძრაობის განმარტება

ფულადი სახსრების მოძრაობა არის ინსტრუმენტი, რომელიც აკონტროლებს კომპანიის ფინანსურ მოძრაობას (ფინანსური რესურსების შემოდინებას და გადინებას), მოცემულ პერიოდში. ფულადი სახსრების მოძრაობა აადვილებს მართვას ...

მნიშვნელობის მნიშვნელობა

თანხის მნიშვნელობა პორტუგალიური ენის გამოხატულებაა, რომელიც ასევე შეიძლება განიმარტოს, როგორც ”არსებითი მნიშვნელობა” ან ”მთავარი მნიშვნელობა”. სიტყვა "სუმა" შეესაბამება რაიმეს იდეას ...

Strand- ის განმარტება

დაღვრილი არის ის, რაც ასხამს, იღვრება. მნიშვნელობა ჩვეულებრივ გამოიყენება წყალგამყოფზე. წყალგამყოფი არის ნებისმიერი ზედაპირი, რომელსაც აქვს გარკვეული დახრილობა, რაც წყლის დინების საშუალებას იძლევა ...

თანამედროვე ხელოვნების მნიშვნელობა

თანამედროვე ხელოვნება არის მხატვრული ტენდენცია, რომელიც აგებულია პოსტმოდერნიზმისგან, წარმოადგენს ინოვაციურ მხატვრულ გამონათქვამებსა და ტექნიკას, რაც ხელს უწყობს სუბიექტურ რეფლექსიას ნაწარმოებზე ...

ზარბაზნის განმარტება

მძიმეა ყველაფერი, რაც მოიცავს ხარჯებს, ხარჯებს, ტვირთს. ეს ძვირის სინონიმია. მაგალითად, ძვირადღირებული კურსი, ძვირადღირებული მოგზაურობა და ა.შ. დატვირთული მნიშვნელობის გამოყენება ასევე გამოიყენება ...

მნიშვნელობა tsc

"ცკ, ცკ, ტსც" არის ონომატოპეა, ანუ ხმაურის წერილობითი რეპროდუქცია, რომელსაც ადამიანები ჩვეულებრივ გამოთქვამენ პირის ღრუს უკმაყოფილების გამო. ამ გამოთქმას ხშირად ახლავს ...

მანიქეიზმის განმარტება

მანიქეიზმი არის იდეა, რომელიც ემყარება რელიგიურ დოქტრინას, რომელიც ამტკიცებს, რომ ორ დაპირისპირებულ პრინციპს, როგორც წესი, სიკეთესა და ბოროტებას შორის დუალიზმი არსებობს. მანიქეიზმი ითვლება რელიგიურ ფილოსოფიად, რომელიც დაფუძნებულია ...

Teachs.ru

პოპულარული გამონათქვამები (14)

მეხუთე სვეტის განმარტებამეხუთე სვეტი არის ღალატის სინონიმად მიჩნეული გამოთქმა, რომელსაც ახასიათებ...

read more

გამონათქვამები ინგლისურ ენაზე (13)

დაშორების მნიშვნელობაAway არის ინგლისური ზედსართავი სახელი, რომელიც ნიშნავს არარსებობას, გარეთ ან...

read more

გამონათქვამები ინგლისურ ენაზე (11)

სვაგის განმარტებაSwag არის ინგლისური ჟარგონის ტერმინი, რომელიც ხშირად გამოიყენება სოციალურ ქსელში...

read more
instagram viewer